info
Handluj odpowiedzialnie.
Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 70.25% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 75.56% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.

Centrum pomocy FxPro - Słownik

Czujesz się trochę zrażony? Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Nasza akademia inwestycyjna poprowadzi Cię krok po kroku po świecie inwestycji walutowych i nauczy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Wyjaśnienia najważniejszych terminów inwestycyjnych znajdziesz w słowniku pojęć inwestycyjnych.
Sesja azjatycka (Asian Session)

Termin sesja azjatycka odnosi się do okresu czasu, w którym otwarte są rynki azjatyckie. To najwcześniejsza sesja handlowa danego dnia i pierwszy rynek, który zostaje otwarty po weekendzie. Termin ten używany jest zamiennie z terminem sesja tokijska, choć w tych samych godzinach odbywa się handel także w takich krajach jak Chiny, Australia, Nowa Zelandia oraz Rosja. Z tego względu sesja azjatycka trwa dłużej niż sesja tokijska - handel odbywa się w godzinach 23:00 - 8:00 GMT. Godziny te ulegają zmianie wraz ze zmianą czasu.