Kalkulator wielofunkcyjny

Prowizja cTrader: Na cTrader FxPro nalicza prowizję wysokości 45 USD na każdy milion USD transakcji otwarcia oraz zamknięcia pozycji. Teraz możesz dowiedzieć się ile dokładnie prowizji płacisz za każdą pozycję.

Wymagany depozyt zabezpieczający: TWskazuje ile wynosi kwota wymagana dla zagwarantowania pozycji, nasz kalkulator poda dokładną sumę, dla każdej pozycji, którą realizujesz.

Wartość pip: Aby wydajniej zarządzać ryzykiem, ważna jest znajomość wartość pip w walucie, w której prowadzone jest Twoje konto, dla każdej realizowanej pozycji.

Swap dla pozycji długich i krótkich: Zawsze, gdy trzymasz pozycję otwartą przez noc, pobierana jest opłata swap/rollover. Swap jest różnicą stóp procentowych pomiędzy walutami w parze i jest liczona w zależności od tego czy Twoja pozycja jest pozycją długą, czy krótką. FxPro oblicza swap jeden raz dla każdego dnia tygodnia, w którym pozycja jest rolowana, w środę jest ona pobierana trzykrotnie, w celu uwzględnienia weekendu.

Jak to działa

Obliczanie prowizji cTrader Obliczenie jest dokonywane w następujący sposób: Prowizja = (Wysokość transakcji * 45$ na każdy milion $ transakcji) * kurs waluty konta Przykład:
 • Transakcja 100.000 GBP/JPY przy walucie konta EUR
 • 0.000045 * 100,000 = $4.5
 • GBP/EUR = 1.19
 • 4.5 * 1.19 = €5.3

* Proszę zwrócić uwagę: Od przyjęcia w 1999 roku Euro, zawsze gdy sparowane z inną walutą otrzymuje pierwszeństwo jako waluta bazowa. Dla powyższego obliczenia, powinniśmy wiedzieć, ile EUR stanowi jedną jednostkę GBP. W tym przypadku, po prostu dzielimy 1 przez kurs wymiany EUR/GBP, aby odwrócić parę (1/0,84 = 1,19).

Obliczanie depozytu zabezpieczającego Obliczenie jest dokonywane w następujący sposób: Wymagany depozyt zabezpieczający = (Wysokość transakcji (rozmiar lota) / lewar) * kurs waluty konta (jeśli różna od waluty bazowej dla transakcji). Przykład:
 • Transakcja 1 mini-lot EUR/USD wykorzystując dźwignię 1:100 i konto prowadzone w USD
 • 1 mini lot = 10,000
 • Dźwignia = 100
 • Waluta bazowa/Kurs waluty konta = 1,33
 • 10,000/100 = 100
 • 100 * 1.33 = 133
 • Wymagany depozyt zabezpieczający dla tej transakcji to 133$.
Obliczanie wartości pip Obliczenie jest dokonywane w następujący sposób: Wartość pip = (jeden pip / kurs wymiany) * rozmiar lota Przykład:
 • Transakcja 1 lota EUR/USD przy koncie prowadzonym w EUR.
 • Jeden pip = 0,0001
 • Kurs wymiany = 1,35554
 • 0.00001/1.35554 = 7.37713
 • 7.37713 * 1 = 7.37713
 • Każdy pip jest wart: 7,38

Jeśli waluta Twojego konta jest inna, ta wartość, będzie musiała zostać do niej skonwertowana. Kalkulator wartości pip FxPro robi to automatycznie za Ciebie.

Obliczanie swap Obliczenie jest dokonywane w następujący sposób: Swap = (jeden pip / kurs wymiany) * wysokość transakcji (rozmiar lota) * wartość swap w punktach Przykład:
 • Transakcja 1 lota EUR/USD (pozycja krótka) przy koncie prowadzonym w EUR.
 • Jeden pip = 0,00001
 • Kurs wymiany = 1,35230
 • Stawka swap dla pozycji krótkiej = -0,9
 • 1 lot = 100,000
 • 0,00001/1,35230 = 7,39480 * 0,9 (EUR/USD swap dla pozycji krótkich) = -6,65532 = 0,00001 * 100 000 * (-0,9) / 1,3523 = 0,66553