info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.

Zobowiązania FxPro wobec klientów nie ulegają zmianie

17 stycznia 2015 r., Londyn.FxPro Group pragnie podziękować Ci za cierpliwość po wydarzeniach związanych z czwartkowymi wydarzeniami na rynku CHF i pragnie podkreślić, że poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec klientów.

- Dotrzymujemy obietnic. Ochrona przed saldem ujemnym dalej funkcjonuje na wszystkich detalicznych kontach transakcyjnych. Nasi pracownicy zajęli się ręczną korektą wszystkich ujemnych sald na kontach transakcyjnych na wszystkich platformach. Proces ten powinien już dobiec końca.

- Twoje środki są całkowicie bezpieczne i są przechowywane oddzielnie od kapitału, który FxPro wykorzystuje do otwierania zleceń zabezpieczających.

- Oferujemy także przelewy pomiędzy brokerami tym osobom, które chcą wypłacić środki od brokerów, którzy mają trudności.

Czwartkowe wydarzenia były wstrząsem dla całej branży, ale udało nam się na nie zareagować szybko i w sposób opanowany. Zamierzamy dalej się rozwijać i dostarczać Ci jeszcze lepszych produktów i usług, korzystniejsze ceny i najbardziej profesjonalne warunki inwestycyjne na rynku.

Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Powrót do komunikatów prasowych