Metody i czasy przetwarzania płatności

Zalecana minimalna wpłata

USD $500
EUR €500
GBP £500
CHF ₣500
PLN zł500
AUD $500
JPY ¥50,000
ZAR 7,000
Metody płatności Czasy przetwarzania Opłaty
Depozyty Wypłaty Depozyty Wypłaty
Przelewy bankowe

Dane konta bankowego

Broker to Broker transfer
Czas, jaki jest niezbędny, aby przelew dotarł do naszego banku, jest zależny od banków uczestniczących w operacji. Zaksięgowane środki zostaną następnie przelane w ciągu jednego dnia roboczego na Twój rachunek transakcyjny w FxPro. 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE

FxPro nie pobiera opłat z tytułu przelewów bankowych. Jednak bank wysyłający i bank korespondent mogą naliczyć opłaty zgodnie z własną tabelą opłat i prowizji.
BEZPŁATNIE

FxPro nie pobiera opłat z tytułu przelewów bankowych. Jednak bank wysyłający i bank korespondent mogą naliczyć opłaty zgodnie z własną tabelą opłat i prowizji.
Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 50 USD lub równowartość BEZPŁATNIE
VISA Mastercard Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2
BEZPŁATNIE
BEZPŁATNIE
BEZPŁATNIE Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 lub
10,000 JPY
10,000 lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 50,000 dziennie lub
1,000,000 JPY na transakcję
Przelewy24 Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

PLN

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
400 PLN 40,000 PLN niedostępne niedostępne
PayPal Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 3 Wpłać depozyt

Uwaga:

W niektórych krajach kwota wypłaty nie może być wyższa niż kwota wpłaty.

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
400 PLN lub
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
Skrill Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 4 Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
400 PLN lub
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
Neteller Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 5 Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
400 PLN lub
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
ChinaUnionPay Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE Wpłać depozyt

Dostępne kraje

Chiny

Akceptowane waluty

USD przeliczone na CNY

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 USD/ 620.84 CNY 7,200 USD/ 44,700.48 CNY BEZPŁATNIE 1,000,000 CNY dziennie
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie metod płatności, to napisz do nas na adres: accounting@fxpro.com
W sprawie często zadawanych pytań należy odwiedzić Centrum Pomocy FxPro.
Metody płatności Czasy przetwarzania Opłaty
Depozyty Wypłaty Depozyty Wypłaty
Przelewy bankowe

Dane konta bankowego

Broker to Broker transfer
Czas, jaki jest niezbędny, aby przelew dotarł do naszego banku, jest zależny od banków uczestniczących w operacji. Zaksięgowane środki zostaną następnie przelane w ciągu jednego dnia roboczego na Twój rachunek transakcyjny w FxPro. 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE

FxPro nie pobiera opłat z tytułu przelewów bankowych. Jednak bank wysyłający i bank korespondent mogą naliczyć opłaty zgodnie z własną tabelą opłat i prowizji.
BEZPŁATNIE

FxPro nie pobiera opłat z tytułu przelewów bankowych. Jednak bank wysyłający i bank korespondent mogą naliczyć opłaty zgodnie z własną tabelą opłat i prowizji.
Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 50 USD lub równowartość BEZPŁATNIE
VISA Mastercard Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 lub
10,000 JPY
10,000 lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 50,000 dziennie lub
1,000,000 JPY na transakcję
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie metod płatności, to napisz do nas na adres: accounting@fxpro.co.uk
W sprawie często zadawanych pytań należy odwiedzić Centrum Pomocy FxPro.
Payment Method Processing Times Fees
Deposits Withdrawals Deposits Withdrawals
Bank Trasnfer

Bank Details

Broker to Broker transfer
Time taken for the transfer to reach our bank will depend on the banks involved.
Credited funds will then be transferred to your FxPro trading account within one working day.
1 Working Day 2 FREE

FxPro does not charge for bank wire transactions. However, the sending and correspondent bank may charge according to their own fee structure.
FREE

FxPro does not charge for bank wire transactions. However, the sending and correspondent bank may charge according to their own fee structure.
Make a Deposit

Accepted Currenices

USD, EUR, AED, GBP

Minimum & Maximum amounts

Deposits Withdrawals
min max min max
FREE FREE 500 USD or equivalent FREE
VISA Mastercard Usually within 10 minutes 1 1 Working Day 2
FREE
FREE
FREE Coming Soon

Accepted Currenices

USD, EUR, GBP

Minimum & Maximum amounts

Deposits Withdrawals
min max min max
500 10,000 FREE 50,000 per day
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie metod płatności, to napisz do nas na adres: accounting@fxpro.ae
W sprawie często zadawanych pytań należy odwiedzić Centrum Pomocy FxPro.
Metody płatności Czasy przetwarzania Opłaty
Depozyty Wypłaty Depozyty Wypłaty
Przelewy bankowe

Dane konta bankowego

Broker to Broker transfer
Czas, jaki jest niezbędny, aby przelew dotarł do naszego banku, jest zależny od banków uczestniczących w operacji. Zaksięgowane środki zostaną następnie przelane w ciągu jednego dnia roboczego na Twój rachunek transakcyjny w FxPro. 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE

FxPro nie pobiera opłat z tytułu przelewów bankowych. Jednak bank wysyłający i bank korespondent mogą naliczyć opłaty zgodnie z własną tabelą opłat i prowizji.
BEZPŁATNIE

FxPro nie pobiera opłat z tytułu przelewów bankowych. Jednak bank wysyłający i bank korespondent mogą naliczyć opłaty zgodnie z własną tabelą opłat i prowizji.
Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 50 USD lub równowartość BEZPŁATNIE
VISA Mastercard Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2
BEZPŁATNIE
BEZPŁATNIE
BEZPŁATNIE Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 lub
10,000 JPY
10,000 lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 50,000 dziennie lub
1,000,000 JPY na transakcję
PayPal Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 3 Wpłać depozyt

Uwaga:

W niektórych krajach kwota wypłaty nie może być wyższa niż kwota wpłaty.

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
400 PLN lub
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
Skrill Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 4 Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
400 PLN lub
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
Neteller Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE 5 Wpłać depozyt

Akceptowane waluty

EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
400 PLN lub
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
BEZPŁATNIE 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) lub
40,000 PLN lub
1,000,000 JPY
ChinaUnionPay Zazwyczaj w przeciągu 10 minut 1 1 dzień roboczy 2 BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE Wpłać depozyt

Dostępne kraje

Chiny

Akceptowane waluty

USD przeliczone na CNY

Kwoty minimalne i maksymalne

Depozyty Wypłaty
min maks. min maks.
100 USD/ 620.84 CNY 7,200 USD/ 44,700.48 CNY BEZPŁATNIE 1,000,000 CNY dziennie
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie metod płatności, to napisz do nas na adres: accounting@fxpro.global
W sprawie często zadawanych pytań należy odwiedzić Centrum Pomocy FxPro.

1 Możliwość do 1 godziny. FxPro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, przetwarzania, jeśli opóźnienie jest poza kontrolą FxPro.

2 Liczba dni ma jedynie charakter informacyjny, a FxPro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w przetwarzaniu, na które nie ma wpływu.

3 Zwroty nie podlegają opłacie, jeżeli są dokonywane w ciągu 6 miesięcy od wpłaty.

4 W przypadku żądania wypłaty bez zawarcia transakcji zostanie naliczona opłata w wysokości 2.6%.

5 W przypadku żądania wypłaty bez zawarcia transakcji zostanie naliczona opłata w wysokości 2%.

Depozyt za pośrednictwem FxPro Vault – przełomowe narzędzie zarządzania ryzykiem i środkami

FxPro sprawił, że depozyty i wypłaty stają się jeszcze łatwiejsze z kontem FxPro Vault, pierwszym tego typu narzędziem na rynku forex. Twoje konto Vault pozwoli Ci przelewać na rachunki transakcyjne dokładnie takie ilości środków, jakie jesteś skłonny zaryzykować, pozostawiając pozostałe saldo nienarażone na straty, a zarazem stale dostępne do dalszego inwestowania.

Ponad 50 nagród międzynarodowych i UK

UP