Licencje, regulacje oraz członkostwa

Jesteśmy gorącymi orędownikami transparentności i dlatego opracowaliśmy najwyższy standard bezpieczeństwa dla funduszy naszych klientów. Z tego względu wszystkie środki klientów są zabezpieczane w największych międzynarodowych bankach i są oddzielone od środków własnych firmy.

Financial Conduct Authority (FCA)

FxPro UK Limited posiada licencję oraz jest nadzorowany przez Financial Conduct Authority (numer licencji 509956). FCA to wiodąca, niezależna oraz pozarządowa instytucja, która posiada określone zadania i prawa nadane przez brytyjską ustawę Financial Services and Markets Act 2000. Do podstawowych zadań FCA należą: ochrona konsumentów, poprawianie poziomu integralności systemu finansowego oraz wspieranie konkurencji dla dobra konsumentów.

Financial Services Compensation Scheme

FxPro UK Limited jest członkiem Financial Services Compensation Scheme (FSCS). FSCS został powołany na mocy ustawy Financial Services and Markets Act 2000 i pełni rolę funduszu gwarancyjnego dla klientów firm świadczących usługi finansowe, a nadzorowanych przez brytyjskie organy, w sytuacji, gdy firmy te nie są w stanie zaspokoić żądań klientów. Fundusz gwarantuje depozyty klientów do kwoty £85 000 dla każdego klienta. Więcej informacji znajduje się na stronie www.fscs.org.uk.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd posiada licencję i jest nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji: 078/07), Jest to cypryjski organ nadzoru, tożsamy z polską Komisją Nadzoru Finansowego, który sprawuje nadzór nad firmami inwestycyjnymi z Cypru. Przedstawiciel CySEC jest członkiem rady nadzorczej Europejskiego Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

FxPro posiada transgraniczną licencję wydaną przez CySEC, która uprawnia firmę do świadczenia usług inwestycyjnych oraz usług dodatkowych. Podlegamy wielu regulacjom europejskim i lokalnym, takim jak dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych (European Markets in Financial Instruments Directive - MIFID II) oraz Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 Law 87 (I)/2017.

Fundusz rekompensat dla inwestorów

FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu rekompensat dla inwestorów (Investor Compensation Fund - ICF). Celem ICF ochrona roszczeń klientów wobec członków funduszu i rekompensata roszczeń chronionych klientów wynikających z niepoprawnego funkcjonowania członków funduszu poprzez zaspokajanie zobowiązań członków wynikajacych z przepisów prawnych, umów z klientami lub szkód powstałych z winy członków funduszu.

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

FxPro Financial Services Limited posiada licencję i jest nadzorowany przez South Africa Financial Sector Conduct Authority (licencja nr: 45052). FSCA to niezależny organ nadzoru nad branżą usług pozabankowych w RPA.

Securities Commission of The Bahamas (SCB)

FxPro Global Markets Limited posiada licencję i podlega nadzorowi Securities Commission of The Bahamas (Licencja nr SIA-F184).

eu
MIFID II

Dyrektywa MIFID II 2014/65/UE weszła w życie 3 stycznia 2018, a jej celem jest zwiększenie ochrony inwestorów oraz usprawnienie funkcjonowania rynków finansowych i zwiększenie ich efektywności, odporności oraz przejrzystości. Dyrektywa została wdrożona na Cyprze na mocy ustawy Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 (Law 87(I)/2017).

Głównymi celami unijnej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) są: poprawa poziomu efektywności, zwiększenie przejrzystości finansowej, promocja konkurencyjności oraz efektywna ochrona konsumentów. MiFID II pozwala firmom inwestycyjnym świadczyć usługi inwestycyjne i dodatkowe na terytorium państw członkowskich oraz państw trzecich, przy założeniu, że firma inwestycyjna posiada licencję na tego typu usługi.

Minimalizowanie ryzyka

FxPro współpracuje z kilkoma dużymi bankami. Środki klientów przechowywane są w takich bankach jak: Barclays Bank PLC, Julius Baer oraz Royal Bank of Scotland. Wewnętrzne ograniczenia gwarantują, że środki klienta przechowywane są w kilku bankach, a ryzyko kredytowe jest regularnie monitorowane. Środki klientów przechowywane są w jurysdykcjach, w których segregacja środków klientów oparta jest o podstawy prawne.

Ochrona środków

FxPro oferuje wszystkim klientom ochronę przed saldem ujemnym w ramach umowy o świadczeniu usług przy założeniu, że nie jest zmanipulowana i zawarta w dobrej wierze. Stoimy na straży restrykcyjnych zasad, które chronią klientów przed utratą większej ilości środków niż wpłacili.

Chronimy środki klientów

FxPro to nadzorowana jednostka, która spełnia następujące wymagania regulacyjne dotyczące środków klientów:

Segregacja środków

Wszystkie środki wpłacone przez klientów do FxPro są całkowicie oddzielone od środków własnych firmy i przechowywane są na oddzielnych kontach bankowych. Daje to gwarancję, że środki klientów nie mogą zostać wykorzystane do żadnych innych celów. Nasze sprawozdania finansowe podlegają audytowi firmy PWC, wiodącego audytora na światowym rynku finansowym, dzięki czemu nasze operacje przeprowadzane są w zgodzie z najwyższymi możliwymi standardami.

Ochrona inwestorów

FxPro UK Limited jest członkiem Financial Services Compensation Scheme (FSCS), a FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu rekompensat dla inwestorów (Investor Compensation Fund - ICF). Kwalifikacja uzależniona jest od statusu oraz charakteru reklamacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszych dokumentach prawnych oraz zasadach reklamacji.

FxPro’s online trading platforms have been selected for their reliability, security and speed. By combining what we believe to be the industry's best trading platforms with our client centric business model, we offer our traders the opportunity to benefit from rapid execution and professional trading conditions in an environment of fairness and transparency.
Zacznij Handel Teraz lubTry Demo Account