info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Zlecenie(a) rynkowe
RynkiFxPro Platform
EgzekucjaZlecenie rynkowe
Poślizg
Częściowa egzekucja
Ograniczenia poziomu zleceń 'stop oraz limit'Nie dotyczy
ProwizjaNie dotyczy
Mark-up
Zlecenie(a) oczekujące
ZLECENIA STOP (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS)FxPro Platform
EgzekucjaZlecenie rynkowe
Poślizg
Częściowa egzekucja
Ograniczenia poziomu zleceń 'stop oraz limit'
ProwizjaNie dotyczy
Mark-up
ZLECENIA LIMIT (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)FxPro Platform
EgzekucjaZlecenie Limit
Poślizg Pozytywne
Częściowa egzekucja
Ograniczenia poziomu zleceń 'stop oraz limit'
ProwizjaNie dotyczy
Mark-up