Prowizje oraz opłaty swap w FxPro

Prowizje

Klienci FxPro zostaną obciążeni prowizją tylko na pary walut oraz na rynku spot metali szlachetnych na platformie FxPro cTrader. FxPro pobiera prowizję w wysokości $35 za milion obrotu w USD. Jeśli konto prowadzone jest w innej walucie niż USD, kwota ta zostanie przeliczona na walutę konta.

Prowizje obliczane są w następujący sposób:
Prowizja od strony
=
Wielkość pozycji w walucie bazowej
/
Kurs wymiany USD X $35 za milion obrotu w USD
/
Kurs wymiany waluty konta
Krok 1

Wymiana wielkości inwestycji z waluty bazowej na USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD kurs) = 131,100 USD
Krok 2

Oblicz prowizję w USD ($35 za milion obrotu w USD)

131,100 USD X 0.000035 = 4.59 USD
Krok 3

Przelicz prowizję z USD na EUR (waluta konta)

4.59 USD / 1.1685 (EURUSD kurs) = 3.93 EUR
Prowizja powstała podczas otwierania i zamykania pozycji = 3.93 EUR.
Opłaty swap

Opłaty swap/za przetrzymanie pozycji występują, gdy pozycja jest otwarta przez noc i odpowiada kosztowi utrzymania twojej inwestycji. Opłata swap pobierana jest automatycznie o godzinie 21:59 (czasu brytyjskiego) z konta klienta i przeliczana jest na walutę, w której prowadzone jest konto.

• On FxPro, MT4 & cTrader platforms, the swap is calculated and charged once every weekday, however, to account for weekends, a triple charge will take place on Wednesday for FX & metals, and on Friday for other instruments.
• On the MT5 platform, swap charges occur daily for all instruments
• There are no swaps incurred on Future contracts
• Swap rates are reviewed on a weekly basis & updated accordingly
• We also offer swap-free accounts that come with some conditions. Please contact us directly for details.

How to calculate Swap:
The formula used to calculate your swap charge depends on the CFD asset group you are trading
Forex: Pip Value X Swap Rate X Number of nights /10
Akcje: Number of Shares X Last price x Annual Percentage charge /360
Spot Metals, Surowce Energetyczne & Indeksy: Lot Size (i.e., 0.1 or 1.0) X Swap Rate X Number of nights
Kryptowaluty: Number of Coins X Closing Price x 20% /360
* The closing price will depend on the direction of the position (whether it will be BID or ASK price). It refers to the last price of the instrument prior the rollover calculation.

For FX, we divide by 10 because swaps are stated in points and not pips
The reason we divide by 360 for some calculations because swaps are displayed in annual percentage rather than points
If you SELL 1.0 lot (100k units) of EURUSD and hold it for one night with a short rollover of -0.5803 Points, then the swap charge would be -0.58 USD
If you BUY 3.0 lots (300k units) of USDJPY and hold it for 2 nights with a Long swap rate of -1.9997 Points, then the swap charge would be -1199.82 Yen
How are the Swap Rates determined?

Dla par walut koszt lub dochód obliczany jest jako różnica w stopach procentowych pomiędzy wartościami Tomorrow Next Deposit Rates(TNDR) 2 walut w posiadanej parze plus prowizja pobierana przez firmę, w której pozycja jest przetrzymywana i w zależności od rodzaju pozycji (długa/krótka). Klienci mogą zyskać lub stracić na swapie, a więc mogą doświadczyć pozytywnego lub negatywnego rolowania. W przypadku niektórych instrumentów może występować negatywne rolowanie po obu stronach, co wynika z faktu, że do różnicy w stopach procentowych pomiędzy dwiema walutami doliczana jest jeszcze prowizja.

Opłaty swap w przypadku kontraktów terminowych futures, indeksów spot oraz metali szlachetnych spot obliczane są na podstawie wartości Tomorrow Next Deposit Rate (TNDR) dla waluty kwotowanej w danym instrumencie, plus prowizja doliczana przez firmę za pozycje długie lub minus prowizja firmy za pozycje krótkie. of the Quote currency of the relevant asset, plus the commission charged by the Company on Long positions or minus the commission charged by the Company on Short positions.

Cost calculation tool

Kalkulator kosztów może zostać użyty do obliczenia kwartalnej wysokości opłat za każdy instrument z naszej oferty dostosowany do twoich inwestycji. Zanim rozpoczniesz korzystanie z kalkulatora, zapoznaj się z poniższym przykładem, aby poprawnie wypełnić wymagane pola.

Przykład:
Wpłaciłeś 10 000 euro i na walutę konta wybrałeś euro. Zazwyczaj otwierasz pozycję w wielkości 1 lota pary EURUSD, średnio twoja pozycja jest otwarta przez 1 dzień i średnio inwestujesz 5 razy w kwartale.
Uwaga: jeżeli waluta twojego konta różni się od waluty, w której dokonałeś wpłaty, wprowadź kwotę inwestycji wyrażoną w walucie twojego konta.
Wypełnisz pola w następujący sposób:
  • Wprowadź kwotę inwestycji: 10 000
  • Waluta konta: EUR
  • Wybierz instrument CFD: EURUSD
  • Wielkość inwestycji (w jednostkach): 100,000
  • Ile razy będziesz inwestował w kwartale: 5
  • Ile dni twoja pozycja będzie otwarta: 1
  • Wybierz rodzaj zlecenia: Aby obliczyć koszt otwarcia pozycji długiej, wybierz “Kup/Długa”, aby obliczyć koszt otwarcia pozycji krótkiej wybierz “Sprzedaj/Krótka”
  • Aby otrzymać wynik kliknij “Oblicz”
Cost calculation tool
Masz więcej pytań na temat obliczania prowizji oraz opłat swap?
Skontaktuj się z naszym 5 gwiazdkowym Działem obsługi klienta
Call us:
RU: 8 (800) 100 6234
KZ: +7 (727) 349 3312
UKR: 0 800 800 151
UK: +44 (0) 203 151 5550