FxPro Prowizje i opłaty swap

Opłata prowizji

Klienci FxPro mogą spodziewać się opłaty prowizji tylko na parach Walutowych na platformie FxPro cTrader. FxPro pobiera $45 za zlecenie wielkości miliona USD. Jeśli konto handlowe jest denominowane w walucie innej niż USD, dane są przeliczane na odpowiednią walutę.

Opłaty prowizji oblicza się w następujący sposób:
Prowizja za stronę = wielkość transakcji w walucie podstawowej X lub / USD Kurs konwersji X $45 za zlecenie wielkości miliona USD X lub / kurs waluty na koncie
Przykład 1:
Sprzedajesz 100,000 GBPJPY. Twoje konto handlowe jest denominowane w EUR: Krok (i): Konwersja wielkości transakcji z waluty bazowej na USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD cena) = 131,100 USD

Krok (ii): Obliczenie prowizji w USD ($45 za zlecenie wielkości miliona USD)

131,100 USD X 0.000045 = 5.90 USD

Krok (iii): Przelicz prowizje z USD na EUR (waluta konta)

5.90 USD / 1.1685 (EURUSD rate) = 5.05 EUR

Opłaty poniesione podczas otwierania i zamykania pozycji = 5.05 EUR.
Przykład 2:
Twoja pozycja 100,000 EURJPY. Twoje konto handlowe jest denominowane w JPY: Krok (i): Konwersja wielkości transakcji z waluty bazowej na USD

100,000 EUR X 1.1685 (EURUSD cena) = 116,850 USD

Krok (ii): Obliczenie prowizji w USD ($45 za zlecenie wielkości miliona USD)

116,850 USD X 0.000045 = 5.26 USD

Krok (iii): Przelicz prowizje z USD na JPY (waluta konta)

5.26 USD X 111.50 (USDJPY rate) = 586 JPY

Opłaty poniesione podczas otwierania i zamykania pozycji = 586 JPY.
Przykład 3:
Twoja pozycja 100,000 NOKSEK. Twoje konto handlowe jest denominowane w USD: Krok (i): Konwersja wielkości transakcji z waluty bazowej na USD

100,000 NOK / 7.94 (USDNOK cena) = 12,594.46 USD

Krok (ii): Obliczenie prowizji w USD ($45 za zlecenie wielkości miliona USD)

12,594.46 USD X 0.000045 = 0.57 USD

W tym przykładzie nie ma potrzeby konwertowania prowizji na walutę konta, ponieważ konto jest denominowane w USD. Opłaty poniesione podczas otwierania i zamykania pozycji = 0.57 USD.

Kalkulator Prowizji cTrader można użyć do szybkiego określania prowizji jaka jest pobierana na Twojej pozycji.

Opłata Swap

Opłaty swap/rollover są pobierane w przypadku otwartych pozycji przez cała noc, aby odzwierciedlić koszt Twojej transakcji. Swap jest naliczany automatycznie o godzinie 21:59 (czasu brytyjskiego) na koncie klienta i przeliczany na walutę, w której prowadzone jest konto handlowe. Swap jest obliczany i naliczany jeden raz w tygodniu z jednodniowym rollover z wyjątkiem piątku, kiedy jest obliczana i pobierana 3 razy, aby uwzględnić weekendowy rollover (piątek - poniedziałek).

Nie ma opłat swap na kontach swap-free.

Prowizje są dodawane do otwartej pozycji i są realizowane po zamknięciu pozycji.

Opłata Swap na Forex

W przypadku par Walutowych, koszt lub dochód oblicza się jako różnicę w oprocentowaniu między Następujące Przyszłe Stawki Depozytowe Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) w obydwu walutach, plus prowizję pobieraną przez Firmę w której znajduje się ta pozycja i zależy od rodzaju Pozycji (długa / krótka). Klienci mogą zyskać lub stracić na swap, uzyskując w ten sposób odpowiednio dodatni lub ujemny rollover. Możliwe jest, że niektóre instrumenty mogą mieć negatywne wartości rollover po obu stronach w wyniku prowizji dodawanej na nocnej różnicy stop procentowej dwóch walut.

Poniższa tabela przedstawia roczne prowizje/oprocentowanie, które FxPro pobiera za każdą kategorię Walut FX:
AktywaGłówne (Majors)Drugorzędne (Minors)EgzotycznePary RUB
Oprocentowanie0.851.252.005.00

Stopa procentowa następnego dnia Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR), które otrzymujemy i wykorzystujemy dla różnicy stóp procentowych mają wartości Bid & Ask.

Formuła stosowana do obliczania opłaty swap dla par walutowych jest następująca:
{(Bid TNDR długa pozycja waluty) - (Ask TNDR Krótka pozycja waluty) - (Pobierane oprocentowanie firmy)} * (Cena pary walutowej) * (Wielkość Lot) / (Wartość Pip) / 10 / 365
 • Wielkość Lot dla wszystkich par walutowych wynosi 100 000;
 • Wartość Pip dla wszystkich par walutowych wynosi 10 Po cenie waluty z wyjątkiem par JPY i HUF, dla których jest 1000 oraz par RUB i CZK, dla których jest 100;
 • Dzielimy się przez 10, ponieważ opłaty swap są podawane w centach;
 • Dzielimy się przez 365, aby przeliczyć wartość swap na dzienną opłatę.

Opłaty Swap za Kontrakty Terminowe, Akcje, Indeksy Spot i Metale Spot

W przypadku Kontraktów Terminowych, Akcje, Indeksy Spot i Metale Spot, opłaty swap są oparte na podstawie przyszłej stopy oprocentowania następnego dnia Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) po cenie waluty danego aktywa, plus prowizja pobierana przez Firmę za pozycje Krótkie.

Poniższa tabela przedstawia roczne prowizje/odsetki naliczane przez FxPro za każdego rodzaju aktywa:
AktywaKontrakty terminoweSpot IndeksyMetale notowaneAkcje
Oprocentowanie1.751.751.501.50

Poniższe wzory służą do obliczania opłat swap na każdym z powyższego aktywa, są następujące:

Dla pozycji długiej:
{(- Ask TNDR po cenie waluty) - (Pobierane oprocentowanie firmy)} * (Cena Aktywa) * (Wielkość Lot) / (Wartość Pip) / 365
Dla pozycji krótkiej:
{(Bid TNDR po cenie waluty) - (Pobierane oprocentowanie firmy)} * (Cena Aktywa) * (Wielkość Lot) / (Wartość Pip) / 365

Cost calculation tool

The cost calculator can be used to calculate the quarterly charges of every instrument we offer, customised to your trading. Before using the cost calculator below, please go through the following example to assist in correctly filling the required fields.

Example 1 EURUSD

You have deposited 10,000 Euro and selected your account currency to be Euro, You usually open 1 lot of EURUSD, you keep your position open on average for 1 day and trade on average 5 times per quarter.

You will fill in the fields as follows:

 • Enter Your Investment Amount: 10,000
 • Account Currency: EUR
 • Select CFD instrument: EURUSD
 • Trade size (In units): 100,000
 • How many times will you be trading per quarter: 5
 • How many days your position will remain open: 1
 • Select type of order: To calculate the cost of going Long chose “Buy/Long”, to calculate the cost of going Short choose “Sell/Short”
 • To get the final result click on “Calculate”

Note: In case your currency account is different than the currency in which you deposited funds please enter the investment amount converted in you account currency.

The tool:

Nadal masz pytania w jaki sposób obliczane są prowizje i opłaty swap? Skontaktuj się z naszą wielokrotnie nagradzaną Obsługą Klienta.
UP