Co to jest ocena kredytowa?

Zdolność kredytowa to ocena wiarygodności kredytowej osoby lub firmy mająca na celu określenie jaki poziom bezpieczeństwa reprezentuje strona, której dotyczy ocena.

To algorytm, który szacuje ryzyko udzielenia kredytu potencjalnemu dłużnikowi (np. możliwość spłacania rat na czas)
Składa się na nią kilka zmiennych

Np. informacje o płatnościach handlowych, informacje publicznie dostępne, analizy sektorów gospodarczych, wskaźniki zadłużenia, spłacalności oraz inne wskaźniki

Zdolność kredytowa może posłużyć do ocenienia szans na upadek działalności gospodarczej
Osoby oraz firmy oceniane są według skali od 0 do 100.

Wysoki wynik oznacza niższe ryzyko niewypłacalności lub bankructwa. Niski wynik oznacza wyższe ryzyko niewypłacalności lub bankructwa

Zdolność kredytowa – Nasza pozycja

creditsafe
creditsafe
creditsafe

Creditsafe to najczęściej używany na świecie dostawca raportów kredytowych z sektora biznesowego i posiada największą bazę danych, w której znajduje się ponad 240 milionów firm z całego świata. 100 000 klientów dołączyło do Creditsafe, aby codziennie podejmować lepsze decyzje biznesowe.

*Zdolność kredytowa oceniona została na podstawie firmy UK Limited, a nie firmy holdingowej