WIELOKROTNIE NAGRADZANA Egzekucja w modelu no dealing desk

All client trades are executed with No Dealing Desk1 intervention. Most trades are filled with lighting fast speeds in under 12 milliseconds, with thousands of trades executed per second last year.

Najlepszy usługodawca FX 2022 Nagrody Online Personal Wealth

Best Trading Platform 2023 Financial Times & Investors Chronicle

Best Mobile Trading App 2023 Ultimate Fintech Award

Korzyści
modelu egzekucji No Dealing Desk

Głęboka płynność

Zyskaj dostęp do głębokiej płynności i korzystaj z najlepszych dostępnych cen kupna i sprzedaży za każdym razem, gdy otwierasz zlecenie.

Anonimowy handel

Twoje zlecenia realizowane są anonimowo. Dostawcy płynności, nie mają dostępu do żadnych informacji na temat twojej aktywności inwestycyjnej.2.

Bardzo szybka egzekucja

Nasz rekord to 199 397 zleceń zrealizowanych w jeden dzień, co gwarantuje, że oferujemy bardzo szybką egzekucję zleceń. Większość zleceń klientów realizujemy poniżej 13 milisekund.

W jaki sposób realizowane są moje zlecenia?
Twoje zlecenia realizowane są bez ingerencji. Zobacz poniżej:

Silnik egzekucji

Księga zleceń
Platforms
Księga zleceń

Dzięki dużej ilości zleceń naszych klientów, jesteśmy w stanie w dużej mierze sami zrealizować większą część strumienia zleceń. W ten sposób jesteśmy w stanie zminimalizować własne ryzyko bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek ingerencji w twoje zlecenia.

realizowane wewnętrznie

Ponieważ nie wszystkie pozycje klientów są zabezpieczane, wystawienie na ryzyko rezydualne do wysokości naszego ryzyka rynkowego nie wymaga zabezpieczeń zewnętrznych. Większe ryzyko może być zabezpieczane u zewnętrznych dostawców.

ryzyko
rezydualne

Dlaczego FxPro nie jest brokerem STP

STP (Straight-Through-Processing) to jedno z najczęściej niepoprawnie interpretowanych pojęć w branży inwestycyjnej. Termin ten często wiązany jest z egzekucją, którą klient otrzymuje od swojego brokera, tymczasem STP to proces komunikacji po egzekucji, po zleceniu, pomiędzy stronami dokonującymi realizacji zlecenia, który ma minimalny wpływ na prędkość lub cenę egzekucji, którą otrzymuje inwestor detaliczny. Choć FxPro korzysta z technologii STP, uważamy się za brokera NDD w zgodzie ze stosowaną przez nas metodą egzekucji zleceń.

Dlaczego FxPro nie jest brokerem ECN

ECN to skrót, który oznacza Elektroniczną Sieć Komunikacyjną i często jest mylony z egzekucją NDD. ECN odnosi się do anonimowej komunikacji pomiędzy stronami uczestniczącymi w egzekucji, który może skutkować brakiem gwarancji egzekucji zleceń i gorszą wyceną realizacji dla inwestorów detalicznych. FxPro jest typowym brokerem stosującym model egzekucji No Dealing Desk, co oznacza, że realizujemy zlecenia klientów bez interwencji dealing desk.

Pełna przejrzystość

FxPro popiera wprowadzenie bardziej przejrzystych oraz etycznych praktyk w branży inwestowania online. Właśnie dlatego opracowaliśmy wielokrotnie nagradzany model egzekucji, który spełnia wymagania inwestorów i standardy etyczne.

diagram circle
Po żądanej cenie 71.40%
Pozytywne 12.90%
Negatywne 15.70%

Statystyki poślizgów cenowych 20233

In the FX market, prices change by the millisecond. In 2023 more than 84% of market orders were executed at the requested price, or an even better price.

Bez rekwotowania99.38%
Pozytywne rekwotowania0.26%
Negatywne rekwotowania0.36%
Statystyki rekwotowań 2023

W roku 2023 zaledwie 0.36% wszystkich zleceń natychmiastowych doświadczyło rekwotowania, z czego 0.26% otrzymało jeszcze lepszą cenę egzekucji.

Gdzie przeprowadzamy egzekucję twoich zleceń

Twoje zlecenia realizowane są w Equinix LD5 w Londynie oraz w Amsterdamie. Nasze serwery transakcyjne są kolokowane i są pojedynczymi jednostkami połączonymi światłowodami z dużymi bankami, które dostarczają płynności za pośrednictwem należącego do nas agregatora Quotix.

Platforms
Centrum przetwarzania danych FxPro w
EQUINIX
Platforms

1   Zgodnie z Zasadami egzekucji zleceń.

2   Best FX Broker 2018-2013, Shares Awards.

3   Statistics provided are for all FxPro Group Limited orders executed from 1st January 2023 to 31st December 2023