Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności, spisana poniżej, w szczegółowy sposób opisuje jak FxPro podchodzi do zbierania, zarządzania oraz ochrony wszystkich informacji poufnych użytkowników.

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Zależy nam na ochronie i odpowiedzialnym zarządzaniu twoimi danymi osobowymi. Ten dokument nazwany 'Polityką prywatności' opisuje jaki rodzaj twoich danych osobowych zbieramy, jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, w jaki sposób będziemy je wykorzystywać, kiedy i komu je udostępnimy i w jaki sposób będziemy dbać o ich bezpieczeństwo. Opisuje także twoje prawa dotyczące tego, jak przetwarzamy twoje dane osobowe i w jaki sposób możesz je egzekwować. Poświęć czas na zapoznanie się z postanowieniami tego dokumentu.

Od czasu do czasu możemy zmieniać zapisu tego dokumentu, dlatego musisz pamiętać, aby sprawdzać, czy dokument nie został zaktualizowany. Wszelkie dane osobowe, które posiadamy, będą podlegać przepisom aktualnej wersji polityki prywatności. Jeżeli wprowadzimy zmiany, które uznamy za istotne, poinformujemy cię o nich.

Prosimy mieć na uwadze, że ten dokument skierowany jest do naszych klientów oraz potencjalnych klientów. Jeżeli jesteś pracownikiem FxPro, świadczysz usługi na rzecz FxPro lub jesteś zewnętrznym dostawcą, twoje dane osobowe będę wykorzystywane w sposób opisany przez twoją umowę, stosunek kontraktowy lub zgodnie z innymi dokumentami, które udostępniamy na życzenie.

Każde odniesienie ‘my’, nasze’ lub ‘FxPro’ w tym dokumencie odnosi się do wszystkich firm w grupie FxPro zgodnie z kontekstem, chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone.

Podobnie, każde odniesienie ‘ty’, ‘twoje’ w tym dokumencie odnosi się do każdego z naszych klientów lub potencjalnych klientów zgodnie z kontekstem, chyba, że zostało to wyraźnie określone.

Wchodząc na nasze strony, włączając w to korzystanie z jakichkolwiek kanałów komunikacji do kontaktu z nami, uznajemy, że zapoznałeś się i zrozumiałeś postanowienia tego dokumentu oraz tego, jak przetwarzamy jakiekolwiek informacje, które nam podajesz, włączając dane osobowe, zanim zostaniesz naszym klientem. Gdy otworzysz u nas konto, zgadzasz się, że ten dokument, włącznie z wszystkimi zmianami, będzie rozstrzygał to, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy, udostępniamy i w dowolny inny sposób przetwarzamy twoje dane osobowe i twoje prawa w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie usług i po jej rozwiązaniu.

Kim jesteśmy?

Ten dokument odnosi się się do przetwarzania danych przez następujących administratorów danych wchodzących w skład grupy firm FxPro:

 • FxPro Financial Services Limited, spółka zarejestrowana na Cyprze, z zarejestrowaną siedzibą pod adresem Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limassol, zarejestrowana i nadzorowana przez Cypryjskiego komisarza ds. ochrony danych,
 • FxPro UK Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii 902, z zarejestrowaną siedzibą pod adresem 13/14 Basinghall Street, Londyn, EC42V 5BQ, zarejestrowana i nadzorowana przez Komisarza ds. informacji (numer rejestracji Z1996160),
 • FxPro Global Markets Ltd (spółka z siedzibą na Bahamach pod zarejestrowanym adresem Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, New Providence, N7776, The Bahamas), zarejestrowana i nadzorowana przez Komisarza ds. ochrony danych na Bahamach

FxPro Financial Services Limited zajmuje się lwią częścią przetwarzania danych dla wszystkich jednostek z grupy FxPro. Dlatego jeżeli jesteś klientem jednej z jednostek z siedzibą poza Europą, przetwarzamy twoje dane zgodnie z przepisami tego dokumentu i dlatego przysługuje ci taka sama ochrona i część praw, jakie zostały opisane w tym dokumencie.

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

W ramach prowadzonej działalności zbieramy dane osobowe od naszych klientów oraz potencjalnych klientów. Są to:

 • Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe
 • Data urodzenia oraz płeć
 • Informacje o twoim dochodzie oraz majątku, włączając szczegółowe informacje o twoich aktywach oraz zobowiązaniach, saldach kont, historii transakcji zeznania podatkowe oraz finansowe
 • Informacje o zawodzie i zatrudnieniu
 • Informacje o lokalizacji
 • Wiedza i doświadczenie w inwestowaniu, poziom tolerancji ryzyka oraz profil ryzyka
 • Adres IP, informacje o urządzeniu i pozostałe informacje o doświadczeniu w inwestowaniu
 • Dane dotyczące kont bankowych, portfeli internetowych oraz kart płatniczych
 • Informacje o twoich odwiedzinach na naszej stronie i korzystaniu z aplikacji, włączając w to dane o poruszaniu się, lokalizacji, logi oraz inne dane komunikacyjne.

Ciasteczka służą nam do zbierania informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, która twoja przeglądarka przechowuje na twoim dysku twardym. Gdy wchodzisz na naszą stronę, ciasteczka wysyłają zapisaną w nich informację na nasz serwer. Ciasteczka pozwalają nam utrzymywać twoje osobiste ustawienia i ładować twoje ulubione funkcjonalności, dla twojej wygody podczas korzystania z naszej strony. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz w dokumencie “Polityka ciasteczek” dostępnym na naszej stronie.

Zapisujemy także twoje zachowania inwestycyjne. Są to:

 • Produkty, którymi handlujesz u nas
 • Historyczne dane o twoich transakcjach, włączając ilość zainwestowanych środków
 • Twoje preferencje wobec niektórych produktów i usług

Jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przeprowadzenia weryfikacji twojej tożsamości, gdy otwierasz nowe konto lub dodajesz nowy podpis do istniejącego konta. Prawo o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy wymaga na nas, abyśmy sprawdzili i posiadali kopię określonych dokumentów (dokumenty z fotografią i bez) w celu działania zgodnego z przepisami tego prawa. Dokumenty potwierdzające tożsamość, wymagane w zgodzie z prawem o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy lub podobnym prawom regulującym naszą działalność to:

 • (a) paszport;
 • (b) prawo jazdy;
 • (c) dowód osobisty;
 • (d) rachunki za media;
 • (e) umowa powiernicza (jeśli dotyczy);
 • (f) a scoring kredytowy; lub
 • (g) inne informacje, które uznamy za konieczne dla naszych działań i funkcjonowania.

Jeżeli jesteś klientem firmowym, wymagamy dodatkowych informacji na twój temat, takich jak dokumenty firmowe potwierdzające adres, informacje o udziałowcach, dyrektorach, pracownikach, włączając dodatkowe dane osobowe udziałowców oraz zarządu. Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o dowolne dodatkowe informacje, które uznamy za wymagane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych i regulacyjnych.

Wchodzimy w posiadanie tych danych na wiele różnych sposobów podczas korzystania przez ciebie z naszych usług i stron, formularzy otwarcia kont, formularzy otwarcia kont demo, formularze rejestracji do seminariów, ciasteczka oraz podobne technologie monitorujące wbudowane w naszą stronę i aplikacje, subskrybowanie newsletterów oraz poprzez udostępnione przez ciebie informacje w trakcie trwającego między nami stosunku o świadczeniu usług.

Możemy zbierać takie dane o tobie także od stron trzecich, na przykład poprzez zakupione listy marketingowe, z publicznie dostępnych źródeł, serwisów społecznościowych, agentów wprowadzających i partnerów, banków i operatorów kart płatniczych, baz danych zarejestrowanych adresów oraz innych dostawców.

Od czasu do czasu możemy prosić o dodatkowe dane osobowe (na przykład poprzez badania rynkowe, ankiety lub specjalne oferty). Jeżeli nie zdecydujesz się przekazać nam informacji koniecznych do zrealizowania twojego zamówienia na konkretny produkt lub usługę, możemy nie być w stanie dostarczyć ci danego produktu lub usługi.

Możemy utrwalać każdą formę komunikacji między nami, czy to elektroniczną, czy telefoniczną, czy osobistą, czy też w dowolny inny sposób, a która wynika z naszych relacji. Nagrania naszych komunikacji będą naszą wyłączną własnością i dowodem naszych kontaktów. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowo, jeżeli odwiedzisz jedno z naszych biur, możemy korzystać z monitoringu, co oznacza, że nagramy twój wizerunek.

Komu możemy udostępnić twoje dane osobowe?

W ramach wykorzystania twoich danych osobowych dla celów opisanych powyżej, możemy udostępnić twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • innym firmom z grupy FxPro, które świadczą usługi finansowe oraz inne usługi;
 • dostawcom zewnętrznych aplikacji, jeżeli korzystasz z naszych aplikacji, systemu do komunikacji, platform transakcyjnych, dostarczanych nam przez strony trzecie;
 • dostarczycielom usług oraz specjalistom, którzy zostali zakontraktowani, aby dostarczać nam takie usługi jak: administracja, IT, analityka, internetowa organizacja marketingowa, finanse, regulacje, zgodność, ubezpieczenia, badania oraz inne usługi;
 • brokerom wprowadzającym oraz partnerom, z którymi mamy wspólne relacje;
 • dostarczycielom usług płatności oraz bankom przetwarzającym twoje transakcje;
 • audytorom lub kontrahentom lub doradcom audytującym, którzy pomagają lub doradzają w dowolnym obszarze naszej działalności;
 • sądom, trybunałom oraz oficjalnym organizacjom rządowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub naszą umową z tobą;
 • instytucjom rządowym oraz organom ścigania, zgodnie z wymogami prawa oraz w odpowiedzi na inne prawne żądania;
 • każdej stronie trzeciej, jeżeli takie udostępnienie jest konieczne, aby wykonać postanowienia naszego regulaminu lub innych obowiązujących umów;
 • każdemu, kogo upoważnisz.

Staramy się udostępnić tym stronom trzecim tylko minimalną ilość danych osobowych, która konieczna jest do wykonania przez nie zakontraktowanych przez nas usług. nasi zewnętrzni dostawcy usług nie mają pozwolenia na udostępnianie lub wykorzystanie danych, które my udostępniamy im do żadnych innych celów poza tymi, które świadczą dla nas.

Nasze strony lub aplikacje mogą zawierać linki do zewnętrznych stron. Prosimy mieć na uwadze, że strony należące do stron trzecich nie podlegają pod przepisy tej polityki i te strony nie obowiązują nasze standardy dotyczące ochrony prywatności oraz procedur. Zawsze sprawdzaj jaka polityka prywatności oraz procedury obowiązują na innych stronach.

Kiedy i w jaki sposób uzyskujemy twoją zgodę?

Możemy przetwarzać twoje dane osobowe z jednej lub wielu zgodnych z prawem podstaw przetwarzania ("Zgodne z prawem podstawy") w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy twoje dane.

Zgodne z prawem podstawy to:

 • realizowanie naszych zobowiązań wynikających z umów z tobą
 • działanie w zgodzie z wymaganiami prawnymi i nadzorczymi
 • dbanie o nasze zgodne z prawem interesy

Jeżeli nasze korzystanie z twoich danych osobowych nie kwalifikuje się do powyższych trzech grup zgodnych z prawem podstaw, wymagamy twojej zgody. Udzielenie przez ciebie zgody leży wyłącznie po twojej stronie i masz w każdej chwili prawo wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami na dane podane w tym dokumencie lub poprzez rezygnację z subskrypcji list mailingowych.

Możemy wykorzystywać dane osobowe dostarczone nam przez Ciebie za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub w inny sposób, jak również dane osobowe uzyskane na skutek naszych stosunków biznesowych, do komunikacji z Tobą w celach marketingowych oraz zapewniania Ci wiadomości dotyczących rynków i raportów analitycznych. Kanały wykorzystywane do takiej komunikacji to między innymi kontakt telefoniczny, wysyłanie e-maili, powiadomienia za pośrednictwem Twojego konta na portalu internetowym oraz powiadomienia SMS, w tym powiadomienia typu push. Możesz zrezygnować z tego typu komunikacji, wyrażając to za pośrednictwem swojego konta na naszym portalu internetowym. Jeśli z jakiegoś powodu nie masz dostępu do swojego konta na portalu internetowym lub nie został Ci on udzielony, możesz również wysłać e-mail do naszego inspektora ochrony danych (DPO) na adres [email protected], używając do tego zarejestrowanego u nas adresu e-mail.

Zarządzanie danymi osobowymi.

Dokładamy wszelkich starań do dbałości i ochrony danych osobowych i dlatego wprowadzimy i będziemy funkcjonować w oparciu o najbardziej właściwe rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazanych nam danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym udostępnieniem lub dostępem do transmitowanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych.

Zatrudniliśmy osobę na stanowisko Inspektora Danych Osobowych, aby mieć pewność, że nasz proces zarządzania danymi osobowymi jest w zgodzie z tym dokumentem oraz obowiązującym prawem.

Od zewnętrznych organizacji, które mają styczność z danymi osobowymi od grupy firm FxPro, rozumieją poufny status tych informacji, dbają o prawo każdej osoby do zachowania prywatności i działają zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami tego dokumentu.

W streszczeniu obowiązują u nas następujące zasady polityki ochrony danych osobowych:

 • Szkolimy naszych pracowników, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych, aby przestrzegały poufności danych klientów oraz prywatności
 • nasi pracownicy korzystają z haseł oraz dwuetapowej autoryzacji wchodząc do naszego systemu;
 • stosujemy regułę chińskiego muru, a nasi pracownicy mają dostęp tylko do tej części danych osobowych, które są konieczne do wykonania zadania, którym się zajmują.
 • Stosujemy technologie szyfrowania danych podczas przetwarzania danych w trakcie transakcji internetowych oraz transmitowania pomiędzy sieciami kodów dostępu klientów
 • korzystamy z zapór internetowych, systemów wykrywania włamań, narzędzi do wykrywania wirusów w celu zabezpieczenia naszych systemów przed dostępem nieautoryzowanych osób oraz wirusów;
 • korzystamy z bezpiecznych sieci oraz szyfrowania podczas transmitowania elektronicznych danych dla celów zewnętrznych zleceń;
 • stosujemy praktykę czystego biurka we wszystkich zajmowanych przez nas lokalizacjach oraz przez nasze powiązane biznesowe instytucje i zapewniamy bezpieczne przechowywanie fizycznych kopii danych; oraz
 • stosujemy fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, w postaci na przykład kart dostępu, kamer oraz strażników.

W jaki sposób przechowujemy dane osobowe i jak długo?

Przechowujemy dane osobowe po części na bezpiecznych komputerach, a po części w formie papierów plików i innych form i podejmujemy niezbędne kroki, aby chronić dane osobowe przez niepożądanym wykorzystaniem, utratą, nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

Jeżeli uznamy, że określone dane osobowe są nam już niepotrzebne, usuniemy wszystkie szczegóły, które mogą cię identyfikować lub w bezpieczny sposób zniszczymy kopię danych.

Jesteśmy jednak także zobowiązani do przechowywania kopii danych osobowych przez określony czas. Na przykład, jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów prawa o usługach inwestycyjnych oraz o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, które nakładają na nas obowiązek zachowania kopii i dowodów naszych działań w odniesieniu do potwierdzenia twojej tożsamości, źródeł dochodów oraz majątku, śledzenie twoich transakcji, zapisy rozmów na czacie, telefonów, maili, historię zleceń i inwestycji, procesy reklamacji oraz dowody na to, że zachowaliśmy się zgodnie z obowiązującymi standardami w naszych biznesowych stosunkach. Te dane musimy przechowywać przez okres pięciu lat od zakończenia się naszych stosunków biznesowych lub dłużej, jeżeli zostaniemy o to poproszeni przez urząd nadzorujący.

Dane osobowe przekazane przez Ciebie jako potencjalnego klienta podczas procesu rejestracji konta, kiedy rejestracja nie została ukończona lub Twój wniosek o otwarcie konta został odrzucony, pozostaną zachowane przez sześć miesięcy, chyba że zaistnieje powód związany z wymogami prawnymi zobowiązujący nas do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

W sytuacji, gdy zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania treści marketingowych, umieścimy twoje dane na liście wstrzymanych adresów, aby wiedzieć, że nie chcesz otrzymywać tych treści.

Dane, które od ciebie uzyskujemy, mogą być transmitowane do oraz przechowywane w lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EEA”). Dane mogą być także przetwarzane przez pracowników spoza EEA, którzy pracują dla nas lub dla naszych dostawców lub partnerów. Podejmiemy wszelkie kroki, aby zapewnić, że twoje dane będą chronione zgodnie z przepisami tego dokumentu.

Gdy przekazujemy dane do stron trzecich spoza EEA, w niektórych przypadkach musimy opierać się na obowiązkowych, standardowych przepisach kontraktowych w relacjach biznesowych, EU-US Privacy Shield lub innych podobnych obowiązkowych umowach

Jeżeli chcesz otrzymać kopię takich umów, prosimy o kontakt na dane zamieszczone niżej

Twoje prawa

Prosimy mieć na uwadze, że poniżej opisane prawa, nie obowiązują w każdej sytuacji. Masz prawo:

(a) prosić o dostęp do swoich danych osobowych (znane często jako “wniosek o wgląd do danych osobowych”);

(b) prosić o poprawienie twoich danych osobowych, które przechowujemy;

(c) prosić o usunięcie twoich danych osobowych. Prosimy mieć na uwadze, że nie zawsze będziemy w stanie zrealizować twoją prośbę o usunięcie danych z określonych prawnych powodów, o których cię powiadomimy, w chwili złożenia takiej prośby;

(d) zaprotestować przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych gdy polegamy na zgodnym z prawem działaniu (naszym lub stron trzecich), a w twojej konkretnej sytuacji jest coś, co powoduje, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na takiej podstawie, że masz poczucie, że przetwarzanie łamie twoje podstawowe prawa i wolności. Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych sytuacjach mamy istotne prawne podstawy do dalszego przetwarzania twoich danych, które uchylają niektóre twoje prawa i wolności;

(e) poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. W ten sposób możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • jeżeli chcesz ustalić poprawność danych;
 • jeżeli nasze korzystanie z danych łamie prawo, ale nie chcesz ich usuwać;
 • jeżeli potrzebujesz, abyśmy przechowywali twoje dane, nawet jeśli ich dłużej nie potrzebujemy, ponieważ musisz ustalić, wykonać lub odrzucić prawne roszczenia; lub
 • sprzeciwiłeś się wykorzystywaniu przez nas danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy istotne podstawy prawne do dalszego ich wykorzystania;

(f) prosić o transfer danych osobowych do siebie lub wybranej przez ciebie strony trzeciej. Udostępnimy ci lub wybranej przez ciebie stronie trzeciej twoje dane osobowe w strukturyzowanej, powszechnie używanej formie do odczytu komputerowego. Prosimy mieć na uwadze, że dotyczy to tylko informacji w wersji komputerowej (np. nie dotyczy to twardych kopii), co do których przetwarzania wyraziłeś zgodę lub danych, których użyliśmy do kontaktu z tobą; oraz

(g) wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie w celu przetwarzania twoich danych.

Prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie danych osobowych i przesłanie go przez zarejestrowany adres email, który nam udostępniłeś, na następujący adres email: [email protected].

Staramy się udzielać odpowiedzi na wszystkie prośby w ciągu 1 (jednego) miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, jeżeli twoja prośba jest bardzo złożona lub przesłałeś kilka wniosków. W takiej sytuacji w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania twojej prośby powiadomimy cię o wydłużeniu okresu na odpowiedź i będziemy informować na bieżąco o postępach.

Możemy obciążyć się pewną rozsądną kwotą, jeżeli twoja prośba jest mocno nieuzasadniona, ponadnormatywna lub powiela się, lub otrzymamy kolejne prośby o udostępnienie tych samych informacji. W takich sytuacjach wyślemy ci najpierw rachunek do zapłaty, który będziesz musiał zaakceptować, a dopiero potem zrealizujemy twoją prośbę. W przeciwnym razie możemy odmówić realizacji twojej prośby.

Co jeśli masz pytanie lub reklamację?

Jeżeli chcesz dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt drogą mailową na adres: [email protected] korzystając z zarejestrowanego adresu email, który nam podałeś.

Staramy się udzielać odpowiedzi na wszystkie prośby w ciągu 1 (jednego) miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, jeżeli twoja prośba jest bardzo złożona lub przesłałeś kilka wniosków. W takiej sytuacji w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania twojej prośby powiadomimy cię o wydłużeniu okresu na odpowiedź i będziemy informować na bieżąco o postępach.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na twoją reklamację, przysługuje ci możliwość złożenia zażalenia do organów nadzoru, Information Commissioner’s Office (ICO), jeżeli jesteś klientem FxPro UK Limited lub do Cyprus Data Protection Commissioner, jeżeli jesteś klientem pozostałych firm z grupy FxPro. Przysługuje ci także możliwość złożenia skargi do instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych w twoim kraju zamieszkania.

Szczegółowe informacje o sposobie postępowania w takich sytuacjach znajdziesz na następujących stronach:

https://ico.org.uk/concerns/

http://www.dataprotection.gov.cy