Przedstawiciele

Poniżej znajdziesz najnowsze informacje na temat wszystkich umów o przedstawicielstwie zawartych pomiędzy FxPro oraz wszystkimi naszymi partnerami.

1. Umowa o przedstawicielstwie pomiędzy FxPro Financial Services Ltd oraz Magyar Forex KFT została rozwiązana dnia 28 stycznia 2016 roku.

2. Umowa o przedstawicielstwie pomiędzy FxPro Financial Services Ltd oraz Praxis Project Promoting Services Sales Single PersonPC - Delta Forex Group została rozwiązana dnia 13 listopada 2015 roku.