Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 84.60% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.

Przedstawiciele

Poniżej znajdziesz najnowsze informacje na temat wszystkich umów o przedstawicielstwie zawartych pomiędzy FxPro oraz wszystkimi naszymi partnerami.

1. Umowa o przedstawicielstwie pomiędzy FxPro Financial Services Ltd oraz Magyar Forex KFT została rozwiązana dnia 28 stycznia 2016 roku.

2. Umowa o przedstawicielstwie pomiędzy FxPro Financial Services Ltd oraz Praxis Project Promoting Services Sales Single PersonPC - Delta Forex Group została rozwiązana dnia 13 listopada 2015 roku.