FxPro Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu to kluczowy element misji FxPro. Aktywnie wspieramy kilka zarejestrowanych organizacji charytatywnych i staramy się pomagać zmieniać życie ludzi znajdujących się w potrzebie. Dzięki naszym inicjatywom CSR, FxPro aktywnie wspiera nie tylko poprawę jakości życia, ale także dobrą edukację i odżywianie.

Wsparcie i wkład

Jako globalna firma ze zróżnicowanym i wielonarodowościowym zespołem pracowników, wierzymy, że wpływ naszej działalności charytatywnej jest o wiele silniejszy, gdy pomagamy naszym pracownikom wspierać wybrane przez nich organizacje charytatywne. Ciężko pracujemy, aby zbudować silny i trwały związek pomiędzy firmą i społecznościami, dla których działamy. W rezultacie FxPro jest dziś zaangażowane w wiele różnych akcji charytatywnych i ostatnio zadeklarowało wsparcie dla UNICEF-u, Czerwonego Krzyża, lokalnych i międzynarodowych szpitali, organizacji opiekuńczych, a także wparcie zbiórek pieniędzy.

Dla nas społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza działanie w sposób etyczny, minimalizujący wpływ na środowisko, traktowanie naszych pracowników i partnerów w sposób uczciwy oraz funkcjonowanie jako jednostka odpowiedzialna społecznie.

Etyka biznesu

W naszym podejściu do biznesu staramy się, aby nasza praca wykonywana była w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi. Nasza firma działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami oraz zasadami postępowania.

Wymagamy od naszych pracowników, aby przestrzegali naszych standardów etycznych oraz pracowali w zgodzie z obowiązującymi zasadami. Nasi pracownicy muszą potwierdzić, że będą działać w zgodzie z przepisami Zasad postępowania oraz Zasad etyki. Dodatkowo wszyscy pracownicy muszą pracować w zgodzie z: Polityką dotyczącą konfliktów interesów, Polityką dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi oraz Polityką informowania o nieprawidłowościach.

Zasady nałożone na FxPro spełniają najbardziej surowe wymagania nadzoru oraz przepisów prawny i zostały zaadaptowane we wszystkich jednostkach Grupy.

Zachęcamy naszych pracowników do wspierania i aktywnego udziału w życiu lokalnych społeczności. Zachęcając naszych pracowników do współpracowania z wybranymi przez nich organizacjami charytatywnymi, a nie wskazanymi przez nas, wierzymy, że możemy zmaksymalizować efekty naszych działań charytatywnych przy jednoczesnym zapewnieniu naszym pracownikom większego poczucia satysfakcji.

Akcje społeczne

FxPro aktywnie zachęca swoich pracowników do angażowania się w rozwój lokalnych społeczności. Sumiennie podchodzimy do tematu społecznej odpowiedzialności biznesu, tak samo jak do naszych produktów i usług.

Nasi pracownicy są kluczowym elementem naszych działań i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im uczciwe oraz pełne szacunku środowisko pracy.

Polityka kadrowa FxPro w skrócie

  • Zasada równości szans i niedyskryminacji
  • Elastyczne warunki pracy dla pracowników z dziećmi i obowiązkami opiekuńczymi
  • Dodatkowe dni wolne przeznaczone na szkolenia nowych pracowników
  • Sponsoring i wspieranie edukacji podnoszącej kwalifikacje zawodowe (np. prawne i finansowe)
Mamy wielką świadomość naszego wpływu na środowisko. W FxPro staramy się ograniczać nasz wkład w emisję gazów cieplarnianych poprzez zwiększanie świadomości i podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania zużycia prądu podczas codziennych operacji.

Oto kilka działań podjętych przez nas w celu ograniczenia naszego wpływu na środowisko:

  • Recycling i pojemniki na odpadki organiczne w kuchniach i stołówkach
  • Recykling telefonów komórkowych, komputerów, świetlówek i baterii
  • Korzystanie z energooszczędnych żarówek oraz czujników światła
  • Korzystanie z usług telekonferencyjnych w celu ograniczenia podróży

Charities & Causes we support

The UN Refugee Agency

In 2022, FxPro donated to the UNHCR, a charity that works with partners on the ground to provide humanitarian assistance to refugees, including food, shelter, medicine, and other lifesaving essentials for displaced communities.

Naked Heart Foundation, London UK

In 2019, 2020 and 2021, FxPro made very substantial donations to the Naked Heart Foundation which is a charity providing support to families with children who have disabilities or special needs, helping to transform and enrich the lives of those affected.

Butterfly Ball Monaco

In 2019, FxPro sponsored the “Butterfly Ball Monaco”, a Charity Gala Dinner organised by the Caudwell Children. This organisation acts as a safety net for families who are unable to gain the vital help that they need. We fully support the goal of helping to transform the lives of disabled children across the UK.

Pokaż wszystkie akcje