FxPro Help Centre: HANDEL ORAZ EGZEKUCJA

Czy poślizg cenowy występuje na waszych platformach?

Poślizg cenowy to część handlu i jest dość powszechny na rynku forex. Występuje w okresie zwiększonej zmienności lub niskiej płynności, a także w momencie ogłaszania informacji rynkowych lub ważnych danych ekonomicznych.

FxPro podejmuje wszystkie niezbędne kroki, aby chronić inwestorów przed zmiennością rynku. Klienci FxPro korzystają z zaawansowanego systemu zarządzania handlem, który niweluje ryzyko związane z negatywnym poślizgiem cenowym i gwarantuje egzekucje przy najbardziej korzystnych cenach.

Możemy poszczycić się bardzo korzystnymi statystykami poślizgów cenowych, które dostępne są na stronie:
https://www.fxpro.com/pricing/model
Was This Article Helpful?