info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kalkulator środków (undefined)

Kalkulator środków FxPro pozwala inwestorom szybko i łatwo obliczyć ilość środków potrzebną do otwarcia danej pozycji. Obliczenia wykonywane są w następujący sposób:

Wymagana ilość środków = wolumen (wielkość lota) / dźwignia * kurs wymiany na walutę konta/waluty bazowej (jeżeli różni się od waluty bazowej w danej parze walut).

Kliknij w 'Kalkulator transakcyjny' w menu po lewej stronie w celu przeprowadzenia obliczeń transakcyjnych.