Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kalkulator pipów (Pip Calculator)

Kalkulatory pipów pomagają inwestorom określić wartość inwestycji w pipach w walucie ich konta transakcyjnego. Pozwala to na lepsze zarządzanie ryzykiem. Kalkulator FxPro jest prosty w obsłudze. Korzysta się z niego wprowadzając wielkość inwestycji (lot), parę walut, którą się handluje oraz walutę konta transakcyjnego. Kliknij na "Kalkulator transakcyjny" w menu po lewej stronie, aby przeprowadzić obliczenia.