info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kalkulator pipów (undefined)

Kalkulatory pipów pomagają inwestorom określić wartość inwestycji w pipach w walucie ich konta transakcyjnego. Pozwala to na lepsze zarządzanie ryzykiem. Kalkulator FxPro jest prosty w obsłudze. Korzysta się z niego wprowadzając wielkość inwestycji (lot), parę walut, którą się handluje oraz walutę konta transakcyjnego. Kliknij na "Kalkulator transakcyjny" w menu po lewej stronie, aby przeprowadzić obliczenia.