info
Handluj odpowiedzialnie. riskWarning_japaneseDescriptionriskWarning_brazilianDescriptionHandluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 78.90% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 80.59% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
riskWarning_japaneseDescriptionriskWarning_brazilianDescriptionHandluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Sentyment niedźwiedzia (undefined)

Sentyment niedźwiedzia odnosi się do ogólnego, negatywnego nastawienia inwestorów co do wartości i perspektyw danego instrumentu. Sentyment niedźwiedzia poprzedza wejście w rynek niedźwiedzia i zachęca inwestorów do rozpoczęcia wyprzedaży.