Centrum pomocy FxPro - Słownik

Odwrócenie (Reversal)

Odwrócenie to całkowita zmiana kierunku trendu. Jeżeli instrument jest w trendzie wzrostowym, to odwrócenie oznacza początek trendu spadkowego. Z drugiej strony, jeżeli instrument jest w trendzie spadkowym, odwrócenie oznacza wejście w trend wzrostowy. Odwrócenia trendu są bardziej trwałe niż stabilizacje oraz korekty.