Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zmienność (Volatility)

Zmienność to miara tendencji instrumentu bazowego do oscylowania w pewnym zakresie najwyższych i najniższych wartości. Zmienność mierzy się poprzez analizę historycznych ruchów ceny w określonych przedziałach czasu, które mogą wynosić od 30 dni do 12 miesięcy.