Centrum pomocy FxPro - Słownik

Dove - gołąb (Dove)

W ekonomii gołąb odnosi się do członka zarządu banku centralnego lub członka rady polityki pieniężnej, który jest zwolennikiem polityki niskich stóp procentowych. Takie podejście opiera się na poglądzie, że inflacja nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla danego kraju lub gospodarki. Kiedy takie osoby odbywają publiczne wystąpienia na ten temat, ich poglądy określane są jako gołębia polityka monetarna.