Centrum pomocy FxPro - Słownik

Hot Money - gorące pieniądze (Hot Money)

Termin gorące pieniądze opisuje sytuację przepływu inwestycji z jednego rynku na drugi w celu czerpania korzyści z wyższych stóp procentowych.

Other terms in this category