Centrum pomocy FxPro - Słownik

Arbitraż (Arbitrage)

Arbitraż do równoległy zakup i sprzedaż instrumentu w celu osiągnięcia zysku z różnicy w cenach (np. sprzedaż instrumentu na jednym rynku w celu równoległego zakupu tego instrumentu na innym rynku, po niższej cenie). Arbitraż jest wynikiem różnorodności cen i indywidualnym inwestorom bardzo trudno z niego korzystać. Z tych różnic w cenach korzystają jednak duże instytucje finansowe, które wykorzystują zaawansowane programy do handlu algorytmicznego.