info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Arbitraż (undefined)

Arbitraż do równoległy zakup i sprzedaż instrumentu w celu osiągnięcia zysku z różnicy w cenach (np. sprzedaż instrumentu na jednym rynku w celu równoległego zakupu tego instrumentu na innym rynku, po niższej cenie). Arbitraż jest wynikiem różnorodności cen i indywidualnym inwestorom bardzo trudno z niego korzystać. Z tych różnic w cenach korzystają jednak duże instytucje finansowe, które wykorzystują zaawansowane programy do handlu algorytmicznego.