info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Front Running - ustawianie się (undefined)

Front running to nielegalna praktyka stosowana przez brokerów i polega na obrocie instrumentami z wykorzystaniem poufnych informacji na temat nadchodzących wydarzeń na rynku, które mogą mieć wpływ na poziom cen na rynku w celu osiągnięcia przewagi ekonomicznej. Przykładem takiej sytuacji może być broker, który kupuje akcje na prywatnym koncie zanim przeprowadzi dużą transakcję na zlecenie klienta, ponieważ jego mniejsza transakcja z dużą pewnością okaże się korzystna, gdyż duże zlecenie spowoduje wzrost cen.