info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Carry Trade (undefined)

Carry trade to strategia inwestycyjna, która polega na sprzedawaniu waluty słabnącej (pochodzącej z kraju o niskiej stopie procentowej) i wykorzystaniu zdobytych w ten sposób środków na zakup walut umacniających się (pochodzących z krajów o wysokiej stopie procentowej). Strategia ta polega na czerpaniu zysków z różnic w stopach procentowych w poszczególnych krajach. Powszechne jest korzystanie w takich inwestycjach z dźwigni, która może znacząco zwiększyć zyski.