Centrum pomocy FxPro - Słownik

Carry Trade (Carry Trade)

Carry trade to strategia inwestycyjna, która polega na sprzedawaniu waluty słabnącej (pochodzącej z kraju o niskiej stopie procentowej) i wykorzystaniu zdobytych w ten sposób środków na zakup walut umacniających się (pochodzących z krajów o wysokiej stopie procentowej). Strategia ta polega na czerpaniu zysków z różnic w stopach procentowych w poszczególnych krajach. Powszechne jest korzystanie w takich inwestycjach z dźwigni, która może znacząco zwiększyć zyski.