info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Day Trading - handel krótkoterminowy (undefined)

Day trading to strategia kupowania i sprzedawania instrumentów pierwotnych tego samego dnia, wykorzystująca dzienne skoki cen na rynku. Inwestowanie w ten sposób wiąże się ze stosowaniem wysokiego poziomu dźwigni, aby czerpać zyski ze stosunkowo małych zmian w cenach. Inwestorzy krótkoterminowi (day traderzy) inwestują zazwyczaj na rynku forex oraz rynku akcji. Day traderzy są bardzo ważni dla funkcjonowania rynku, ponieważ zapewniają płynność i efektywność poprzez arbitraż. Obecnie większość inwestycji typu day trades odbywa się poprzez algorytmy handlujące.