Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik ekonomiczny (Economic Indicator)

Wskaźniki ekonomiczne to raporty ekonomiczne, które publikowane są okresowo przez kraje lub strefy ekonomiczne (np. UE). Inwestorzy wykorzystują je do określenia ogólnej kondycji ekonomicznej oraz potencjału inwestycyjnego danego kraju lub regionu. Zazwyczaj publikacja ważnego wskaźnika ekonomicznego wywołuje większą zmienność na rynku - zarówno tuż przed jego ogłoszeniem, jak i po.