Centrum pomocy FxPro - Słownik

Lagging Indicator - wskaźnik opóźniony (Lagging Indicator)

Wskaźniki opóźnione są "zorientowanymi na wynik" wskaźnikami ekonomicznymi, które odzwierciedlają zmianę tylko wtedy, gdy gospodarka weszła już w określony trend. Dobrym przykładem wskaźnika opóźnionego jest poziom zatrudnienia w danym regionie - zazwyczaj wzrasta lub zmniejsza się w wyniku wzrostów lub spadków w szerszej gospodarce.