info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Analiza fundamentalna (undefined)

Analiza fundamentalna to metoda analizy rynku skupiająca się przede wszystkim na takich czynnikach zewnętrznych, które wpływają na cenę instrumentu. Analiza fundamentalna zakłada, że instrumenty zawsze są przeszacowane lub niedoszacowane i dlatego podlegają ciągłej korekcie w celu osiągnięcia faktycznej ceny. Analiza fundamentalna opiera się na analizowaniu takich czynników ekonomicznych, geopolitycznych, społecznych oraz makroekonomicznych jak: produkcja, dochód, poziom bezrobocia, PKB, inflacja/deflacja. Celem analizy fundamentalnej jest określenie, czy dany instrument jest przeszacowany, czy niedoszacowany, aby obrać właściwy kierunek inwestycji.