Centrum pomocy FxPro - Słownik

Analiza fundamentalna (Fundamental Analysis)

Analiza fundamentalna to metoda analizy rynku skupiająca się przede wszystkim na takich czynnikach zewnętrznych, które wpływają na cenę instrumentu. Analiza fundamentalna zakłada, że instrumenty zawsze są przeszacowane lub niedoszacowane i dlatego podlegają ciągłej korekcie w celu osiągnięcia faktycznej ceny. Analiza fundamentalna opiera się na analizowaniu takich czynników ekonomicznych, geopolitycznych, społecznych oraz makroekonomicznych jak: produkcja, dochód, poziom bezrobocia, PKB, inflacja/deflacja. Celem analizy fundamentalnej jest określenie, czy dany instrument jest przeszacowany, czy niedoszacowany, aby obrać właściwy kierunek inwestycji.