Centrum pomocy FxPro - Słownik

Bid Price - cena zakupu (undefined)

Ceny na rynku podawane są w parach - bid price - cena zakupu oraz ask price - cena sprzedaży. Cena zakupu to cena, po której instrument jest sprzedawany. I tak w danej parze walut (np. EUR/USD) cena zakupu informuje o ilości waluty kwotowanej (USD) jaką inwestor zyskuje sprzedając jednostkę waluty bazowej (EUR). W podanej parze walut (np. 1.32166/1.32184) cena zakupu wynosi 1.32166, co oznacza, że 1 EUR równa się $1.32166.