info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Bid Price - cena zakupu (undefined)

Ceny na rynku podawane są w parach - bid price - cena zakupu oraz ask price - cena sprzedaży. Cena zakupu to cena, po której instrument jest sprzedawany. I tak w danej parze walut (np. EUR/USD) cena zakupu informuje o ilości waluty kwotowanej (USD) jaką inwestor zyskuje sprzedając jednostkę waluty bazowej (EUR). W podanej parze walut (np. 1.32166/1.32184) cena zakupu wynosi 1.32166, co oznacza, że 1 EUR równa się $1.32166.