info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Bucket Shop (undefined)

Bucket shop to termin, którym określa się brokera, który wykonuje zlecenia w imieniu klienta obiecując mu określoną cenę, choć bardzo często broker realizuje zlecenie po zupełnie innej cenie i osiąga zysk z różnicy w tych cenach. Termin został po raz pierwszy użyty przez Edwina Lefèvre w jego książce z 1923 roku pod tytułem ‘Reminiscences of a Stock Operator’, choć nie ma pełnej zgody co do faktycznego pochodzenia tego terminu. Niektóre osoby twierdzą, że termin ten odnosi się do wiader (po angielsku buckets), do których trafiały zlecenia telefoniczne zamiast zostać zrealizowane na rynku. Inni z kolei uważają, że termin wywodzi się z gregoriańskiej Anglii, gdzie uliczni huligani zlewali resztki piwa z pozostawionych kegów do wiader i upijali się w opuszczonych budynkach, które nazywano właśnie 'bucket shops'. W świecie handlu terminem tym określa się nieuczciwe firmy, które czerpią zyski z toksycznych operacji, które nie leżą w polu zainteresowania dużych brokerów. Bucket shops często mylone są z boiler rooms, które odnoszą się do brokerów stosujących agresywne techniki sprzedażowe, które są nieuczciwe. Terminy te odnoszą się jednak do dwóch różnych modeli biznesowych.