info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kontrakty CFD (kontrakty różnic kursowych) (undefined)

Kontrakty różnic kursowych to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom spekulować zmieniającymi się wartościami instrumentów bez konieczności wchodzenia w ich posiadanie. W kontrakcie CFD kupujący i sprzedający zgadzają się, że sprzedający w chwili wygaśnięcia kontraktu zapłaci kupującemu różnicę pomiędzy wartością instrumentu w chwili zawierania kontraktu, a wartością w chwili jego wygaśnięcia. Jeżeli różnica jest zaś ujemna, to kupujący musi zapłacić różnicę sprzedającemu. Podczas handlu kontraktami CFD inwestorzy kupują (otwierają długie pozycje) gdy przewidują wzrost wartości, a sprzedają (krótkie pozycje) gdy przewidują spadek wartości.