Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kontrakty CFD (kontrakty różnic kursowych) (CFDs (Contracts for Difference))

Kontrakty różnic kursowych to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom spekulować zmieniającymi się wartościami instrumentów bez konieczności wchodzenia w ich posiadanie. W kontrakcie CFD kupujący i sprzedający zgadzają się, że sprzedający w chwili wygaśnięcia kontraktu zapłaci kupującemu różnicę pomiędzy wartością instrumentu w chwili zawierania kontraktu, a wartością w chwili jego wygaśnięcia. Jeżeli różnica jest zaś ujemna, to kupujący musi zapłacić różnicę sprzedającemu. Podczas handlu kontraktami CFD inwestorzy kupują (otwierają długie pozycje) gdy przewidują wzrost wartości, a sprzedają (krótkie pozycje) gdy przewidują spadek wartości.