info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 75.54% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.78% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kontrakty CFD (kontrakty różnic kursowych) (CFDs (Contracts for Difference))

Kontrakty różnic kursowych to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom spekulować zmieniającymi się wartościami instrumentów bez konieczności wchodzenia w ich posiadanie. W kontrakcie CFD kupujący i sprzedający zgadzają się, że sprzedający w chwili wygaśnięcia kontraktu zapłaci kupującemu różnicę pomiędzy wartością instrumentu w chwili zawierania kontraktu, a wartością w chwili jego wygaśnięcia. Jeżeli różnica jest zaś ujemna, to kupujący musi zapłacić różnicę sprzedającemu. Podczas handlu kontraktami CFD inwestorzy kupują (otwierają długie pozycje) gdy przewidują wzrost wartości, a sprzedają (krótkie pozycje) gdy przewidują spadek wartości.