Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zlecenie zamknięcia (Closing Order)

Zlecenie zamknięcia to polecenie automatycznego zamknięcia otwartej pozycji w chwili, gdy cena instrumentu osiągnie wcześniej ustalony poziom. Zlecenia zamknięcia wykorzystywane są do zamknięcia pozycji w celu osiągnięcia zysku lub zminimalizowania strat.