Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zlecenie oczekujące (undefined)

Zlecenie oczekujące to polecenie zakupu lub sprzedaży instrumentu w chwili wystąpienia wcześniej określonych przez inwestora warunków. Zasadniczo składając zlecenie oczekujące inwestor informuje brokera, że nie jest zainteresowany aktualną ceną rynkową, tylko chce, aby jego zlecenie zostało zrealizowane wtedy, gdy na rynku zaistnieją określone warunki. Zlecenia oczekujące dzielą się na dwie grupy: zlecenia limit oraz zlecenia stop.

Zlecenia typu limit mogą zostać zrealizowane tylko w ramach określonego przez inwestora limitu ceny. Istnieją dwa rodzaje zleceń typu limit: zlecenie buy limit oznacza, że instrument będzie kupiony przy określonej lub niższej cenie, a zlecenie sell limit oznacza, że instrument zostanie sprzedany przy określonej lub wyższej cenie. Ponieważ zlecenia limit gwarantują, że zlecenie zostanie zrealizowane tylko w określonym limicie lub nie zostanie zrealizowane wcale, są bardzo przydatne w unikaniu poślizgów cenowych. Pomimo, że zlecenia te mogą zabezpieczać przed poślizgiem, istnieje ryzyko, że nie zostaną zrealizowane podczas dużej zmienności rynku.

Zlecenia stop oznaczają, że pozycje zostaną otwarte lub zamknięte, gdy osiągnięty zostanie określony poziom ceny i są wykorzystywane do zbierania zysków oraz minimalizowania strat. Zlecenia buy stop są otwierane powyżej aktualnej ceny rynkowej, a zlecenia sell stop są otwierane poniżej aktualnej ceny rynkowej. Pomimo, że zlecenia stop są często mylone ze zleceniami limit, różnią się pod jednym istotnym względem: gdy rynek osiągnie określoną przez inwestora cenę, zlecenie rynkowe jest automatycznie otwierane. W czasie dużej zmienności zlecenia te mogą ulegać poślizgom cenowym i ich wykonywalność może być na niskim poziomie.