Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zlecenie rynkowe (Market Order)

Zlecenie rynkowe to polecenie zakupu lub sprzedaży instrumentu po aktualnie obowiązującej na rynku cenie. Zlecenie jest realizowane z chwilą, gdy inwestor kliknie potwierdzenie zakupu lub sprzedaży.