Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zlecenie wejścia (Entry Order)

Zlecenie wejścia to polecenie automatycznego otwarcia pozycji w sytuacji, gdy cena instrumentu osiągnie wcześniej określony poziom. Zlecenia wejścia są wykorzystywane do otwarcia pozycji, gdy na rynku wystąpi wcześniej ustalona cena bez konieczności stałego monitorowania rynku.