Centrum pomocy FxPro - Słownik

Dealing Desk (undefined)

A Dealing Desk prowadzony jest przez brokerów, którzy działają jako animatorzy rynku. Dealing Desks pośredniczy pomiędzy inwestorami, a dostawcami płynności w celu ustalania poziomów płynności oraz cen oferowanych klientom, czasami inwestując przeciwnie do pozycji inwestorów. Dzięki temu są w stanie odpowiednio zarządzać własnym poziomem ryzyka.