Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zmienny zysk oraz strata (undefined)

Zmienny zysk oraz strata odnoszą się do niezrealizowanych zysków lub strat wynikających z aktualnie otwartych pozycji na koncie inwestora.