info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zysk i strata (P&L) (undefined)

Zysk i strata (P&L) to metoda monitorowania zdolności inwestora to stałego osiągania większej ilości zysków niż strat w danym okresie czasu. Zysk i stratę oblicza się biorąc średni zysk z udanych inwestycji i dzieląc go przez średnią stratę z przegranych transakcji. Wynik to dwie liczby, które tworzą współczynnik zysków i strat. Stosowaną strategię inwestycyjną uznaje się za dobrą, gdy współczynnik P&L wynosi przynajmniej 2:1.