Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zysk i strata (P&L) (Profit and Loss Ratio)

Zysk i strata (P&L) to metoda monitorowania zdolności inwestora to stałego osiągania większej ilości zysków niż strat w danym okresie czasu. Zysk i stratę oblicza się biorąc średni zysk z udanych inwestycji i dzieląc go przez średnią stratę z przegranych transakcji. Wynik to dwie liczby, które tworzą współczynnik zysków i strat. Stosowaną strategię inwestycyjną uznaje się za dobrą, gdy współczynnik P&L wynosi przynajmniej 2:1.