Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wartość pipa (Pip Value)

Wartość pipa odnosi się do wartości każdego pipa w danej inwestycji, przeliczonej na walutę konta inwestora. Świadomość wartości pipa jest ogromnie ważna dla inwestorów, ponieważ pomaga w dokładnych obliczeniach nawet małych zmian w cenie, które mogą mieć wpływ na wysokość zysków i strat. Wyliczenia przeprowadza się w następujący sposób: Wartość pipa = (jeden pip / kurs wymiany) * wielkość lota.