info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wartość pipa (undefined)

Wartość pipa odnosi się do wartości każdego pipa w danej inwestycji, przeliczonej na walutę konta inwestora. Świadomość wartości pipa jest ogromnie ważna dla inwestorów, ponieważ pomaga w dokładnych obliczeniach nawet małych zmian w cenie, które mogą mieć wpływ na wysokość zysków i strat. Wyliczenia przeprowadza się w następujący sposób: Wartość pipa = (jeden pip / kurs wymiany) * wielkość lota.