info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Poziom salda konta (undefined)

Poziom salda konta to ilość środków, z jakie są dostępne na koncie inwestora do otwierania kolejnych pozycji. Wyraża się go w procentach jako stosunek stanu konta z uwzględnieniem bilansu otwartych pozycji do wykorzystanych środków. Jeżeli poziom ten osiągnie 100% , oznacza to, że wszystkie dostępne środki są wykorzystane i nie ma możliwości otwierania kolejnych pozycji. Oblicza się go w następujący sposób: Poziom salda konta = stan konta z uwzględnieniem bilansu otwartych pozycji / wykorzystane środki * 100.