Centrum pomocy FxPro - Słownik

Poziom salda konta (Margin Level)

Poziom salda konta to ilość środków, z jakie są dostępne na koncie inwestora do otwierania kolejnych pozycji. Wyraża się go w procentach jako stosunek stanu konta z uwzględnieniem bilansu otwartych pozycji do wykorzystanych środków. Jeżeli poziom ten osiągnie 100% , oznacza to, że wszystkie dostępne środki są wykorzystane i nie ma możliwości otwierania kolejnych pozycji. Oblicza się go w następujący sposób: Poziom salda konta = stan konta z uwzględnieniem bilansu otwartych pozycji / wykorzystane środki * 100.