info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Rolowanie (undefined)

Rolowanie to trzymanie otwartej pozycji przez noc bez jej zamykania (na rynku forex zazwyczaj są to dwa dni). Aby pozycja mogła pozostać otwarta, musi tak naprawdę zostać zamknięta i ponownie otwarta, aby data jej realizacji została przesunięta na kolejny dzień. Brokerzy robią to automatycznie przy tej samej cenie, która została użyta do otwarcia pozycji. Rolowanie wiąże się ze swapem, gdy różnica w stopie procentowej w walucie pożyczonej i kupionej jest rozliczana.