info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

FOMC (Federal Open Market Committee) - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (undefined)

Członkowie Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku są odpowiedzialni za kształtowanie polityki pieniężnej USA. Z tego względu takie wydarzenia jak konferencja prasowa członka lub publikacja raportu ze spotkań członków uważane są za ważne wskaźniki rynkowe. Jeżeli nastawienie członków komitetu ma charakter bardziej jastrzębi, niż spodziewał się rynek, to może to mieć pozytywny wpływ na amerykańskiego dolara. Jeżeli jednak nastawienie ich jest gołębie, to wpływ na dolara będzie negatywny.