info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 75.54% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.78% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Ichimoku Kinkō Hyō - wskaźnik Ichimoku (Ichimoku Kinkō Hyō)

Ichimoku Kinkō Hyō, często nazywany w skrócie po prostu Ichimoku, to wskaźnik techniczny opracowany przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosoda w latach 30 ubiegłego wieku. Wykorzystuje się go do określania trendu, jego siły, a także poziomów wsparcia i oporu. Ichimoku jest wykorzystywany głównie przez inwestorów w Japonii, ale zyskuje coraz większą popularność także na zachodzie ze względu na ilość informacji, które dostarcza bez konieczności używania innych wskaźników.

Ichimoku składa się z pięciu linii:

1.Tenkan-sen (zazwyczaj linia czerwona): średnia krocząca z 9 okresów, która określa kierunek trendu oraz poziomy wsparcia i oporu.

2. Kijun-sen (zazwyczaj linia niebieska): średnia krocząca z 26 okresów, która wskazuje na potencjalny przyszły ruch ceny. Jeżeli cena wykracza poza tą linię, może kontynuować trend wzrostowy. Jeżeli cena spada poniżej tej linii, może zacząć wchodzić w trend spadkowy.

3. Senkou Span A: to średnia z średnich kroczących dla 9 i 26 okresów Tenken-sen oraz Kijun-sen i nakreśla wyniki dla kolejnych 26 okresów.

4. Senkou Span B: średnia krocząca z 52 okresów, która nakreśla sytuację na rynku na 26 okresów do przodu.

Obszar pomiędzy liniami span A oraz span B nazywany jest Kumo (chmura) i jest zacieniowany. Gęstsze chmury oznaczają większą zmienność rynku oraz bardziej stabilne poziomy wsparcia i oporu. Rzadsze chmury oznaczają mniejszą zmienność i słabe poziomy wsparcia i oporu. W sytuacji, gdy Span A znajduje się nad Span B, rynek traktowany jest jako rynek byka. Gdy Span B znajduje się nad Span A, rynek traktowany jest jako rynek niedźwiedzia. Gdy Span A oraz B przecinają się, oznacza to nieuchronne odwrócenie się trendu.

5. Chinkou Span (zazwyczaj linia zielona): określa ceny zamknięcia z ostatnich 26 okresów i wykorzystywana jest do wysyłania sygnałów poziomów wsparcia i oporu. Jeżeli Chinkou przecina aktualną cenę od dołu w górę, traktuje się to jako sygnał do zawarcia długiej pozycji. Jeżeli Chinkou przecina aktualną cenę z góry na dół, traktuje się to jako sygnał do otwarcia krótkiej pozycji.

Wskaźnik Ichimoku Kinkō Hyō skupia się na okresie 26 okresów ponieważ odzwierciedla on typową ilość 26 dni pracujących w jednym miesiącu przeciętnego Japończyka w latach 30 ubiegłego wieku.