Centrum pomocy FxPro - Słownik

Ichimoku Kinkō Hyō - wskaźnik Ichimoku (undefined)

Ichimoku Kinkō Hyō, często nazywany w skrócie po prostu Ichimoku, to wskaźnik techniczny opracowany przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosoda w latach 30 ubiegłego wieku. Wykorzystuje się go do określania trendu, jego siły, a także poziomów wsparcia i oporu. Ichimoku jest wykorzystywany głównie przez inwestorów w Japonii, ale zyskuje coraz większą popularność także na zachodzie ze względu na ilość informacji, które dostarcza bez konieczności używania innych wskaźników.

Ichimoku składa się z pięciu linii:

1.Tenkan-sen (zazwyczaj linia czerwona): średnia krocząca z 9 okresów, która określa kierunek trendu oraz poziomy wsparcia i oporu.

2. Kijun-sen (zazwyczaj linia niebieska): średnia krocząca z 26 okresów, która wskazuje na potencjalny przyszły ruch ceny. Jeżeli cena wykracza poza tą linię, może kontynuować trend wzrostowy. Jeżeli cena spada poniżej tej linii, może zacząć wchodzić w trend spadkowy.

3. Senkou Span A: to średnia z średnich kroczących dla 9 i 26 okresów Tenken-sen oraz Kijun-sen i nakreśla wyniki dla kolejnych 26 okresów.

4. Senkou Span B: średnia krocząca z 52 okresów, która nakreśla sytuację na rynku na 26 okresów do przodu.

Obszar pomiędzy liniami span A oraz span B nazywany jest Kumo (chmura) i jest zacieniowany. Gęstsze chmury oznaczają większą zmienność rynku oraz bardziej stabilne poziomy wsparcia i oporu. Rzadsze chmury oznaczają mniejszą zmienność i słabe poziomy wsparcia i oporu. W sytuacji, gdy Span A znajduje się nad Span B, rynek traktowany jest jako rynek byka. Gdy Span B znajduje się nad Span A, rynek traktowany jest jako rynek niedźwiedzia. Gdy Span A oraz B przecinają się, oznacza to nieuchronne odwrócenie się trendu.

5. Chinkou Span (zazwyczaj linia zielona): określa ceny zamknięcia z ostatnich 26 okresów i wykorzystywana jest do wysyłania sygnałów poziomów wsparcia i oporu. Jeżeli Chinkou przecina aktualną cenę od dołu w górę, traktuje się to jako sygnał do zawarcia długiej pozycji. Jeżeli Chinkou przecina aktualną cenę z góry na dół, traktuje się to jako sygnał do otwarcia krótkiej pozycji.

Wskaźnik Ichimoku Kinkō Hyō skupia się na okresie 26 okresów ponieważ odzwierciedla on typową ilość 26 dni pracujących w jednym miesiącu przeciętnego Japończyka w latach 30 ubiegłego wieku.