Centrum pomocy FxPro - Słownik

Płynność (undefined)

Płynność określa stopień łatwości nabycia lub sprzedaży danego instrumentu na rynku. Bardzo płynne aktywa to takie, które można kupić i sprzedać w dużej ilości, a proces ten nie spowoduje znaczącej zmiany jego ceny na rynku.