Centrum pomocy FxPro - Słownik

Opcja (undefined)

Opcja to instrument finansowy, który daje prawo, ale nie nakłada zobowiązania, do zakupu lub sprzedaży danego aktywa po ustalonej cenie w określonym czasie. Sprzedawca opcji nazywany jest wystawcą opcji, a kupujący nazywany jest nabywcą lub posiadaczem opcji. Zakupienie opcji na określony instrument nazywane jest ‘Call’, a sprzedaż nazywana jest terminem ‘Put’.