Centrum pomocy FxPro - Słownik

Portfolio (Portfolio)

Portfolio to zestawienie instrumentów finansowych będących w posiadaniu inwestora. Zaliczają się do niego akcje, obligacje, towary, opcje, a także udziały w funduszach inwestycyjnych ETF (exchange-traded fund) oraz funduszach akcyjnych. Uważa się, że bardzo rozsądnie jest posiadać zróżnicowane portfolio, ponieważ zmniejsza to ryzyko związane z ulokowaniem środków tylko w jednym instrumencie.