Centrum pomocy FxPro - Słownik

Cena bieżąca (undefined)

Cena bieżąca, to aktualnie obowiązująca cena, po której dana para walut jest do kupienia lub sprzedania.