Centrum pomocy FxPro - Słownik

Akcja (Stock)

Akcja to papier wartościowy, którym można handlować na rynku. Akcja daje kupującemu ułamkowe prawo własności do firmy, a także prawo do procentu jej zasobów i zysków (prawo do dywidendy). Dwa najbardziej popularne typy akcji to: imienne i uprzywilejowane. Akcje imienne dają posiadaczowi prawo do dywidendy oraz prawo głosu na zebraniu akcjonariuszy. Akcje uprzywilejowane dają posiadaczom wyższą dywidendę, ale nie dają prawa głosu na zebraniu.