info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Akcja (undefined)

Akcja to papier wartościowy, którym można handlować na rynku. Akcja daje kupującemu ułamkowe prawo własności do firmy, a także prawo do procentu jej zasobów i zysków (prawo do dywidendy). Dwa najbardziej popularne typy akcji to: imienne i uprzywilejowane. Akcje imienne dają posiadaczowi prawo do dywidendy oraz prawo głosu na zebraniu akcjonariuszy. Akcje uprzywilejowane dają posiadaczom wyższą dywidendę, ale nie dają prawa głosu na zebraniu.