Poziomy Stop Loss/Take Profit

Obsługiwany przez FxPro
Skorzystaj z Kalkulatora Stop Loss/Take Profit, aby określić poziomy cen, jakie powinieneś użyć do poleceń Stop Loss/Take Profit, ile pipsów obejmują oraz ile wynosi wartość każdego pipsa. Aby to zrobić, po prostu wybierz parę walut, którą handlujesz, wprowadź walutę swojego konta, wielkość swojej pozycji oraz cenę otwarcia. Wybierz, czy otwarłeś pozycję długą, czy krótką, a następnie określ, jaką kwotę jesteś w stanie zaryzykować, zanim polecenie Stop Loss/Take Profit zostanie uruchomione. Kliknij ‘Oblicz’, a Kalkulator Stop Loss/Take Profit zrobi resztę za ciebie.

Kwota Stop Loss/Take Profit

Stop Loss Take Profit Calculator

Skorzystaj z Kalkulatora Stop Loss/Take Profit, aby dowiedzieć się dokładnie, ile możesz stracić lub zyskać, kiedy osiągnięte zostaną ustalone przez ciebie poziomy stop loss/take profit. Po prostu wybierz parę walut, którą handlujesz, wprowadź walutę konta oraz wielkość pozycji. Wskaż, czy wybrałeś pozycję długą czy krótką, a następnie wprowadź pożądane poziomy stop loss/take profit. Kliknij ‘Oblicz’, a Kalkulator Stop Loss/Take Profit obliczy twoje potencjalne straty oraz zyski wyrażone w walucie twojego konta.