FxPro Help Centre: VPS

Co to jest FxPro VPS?

Usługa FxPro VPS daje ci dostęp do Prywatnego Wirtualnego Serwera dostarczanego przez BeeksFX. BeeksFX to jeden z największych globalnych dostarczycieli rozwiązań VPS i utrzymuje swoje bazy danych w London Equinix - tej samej lokalizacji, w której znajdują się serwery FxPro.

FxPro VPS umożliwia ci załadowanie twoich algorytmów EA oraz robotów cTrader/cAlgo na MT4 bezpośrednio na serwer i handel przez nie nawet wtedy, gdy twój komputer jest wyłączony.

Specyfikacja usługi FxPro VPS znajduje się na następującej stronie:

https://www.fxpro.com/trading-tools/fxpro-virtual-private-server
Was This Article Helpful?