Centrum pomocy FxPro - Słownik

Bollinger Bands - Wstęga Bollingera (Bollinger Bands)

Narzędzie analizy technicznej stworzone przez Johna Bollingera w latach 80 ubiegłego wieku. Wstęga Bollingera to rodzaj statystycznego wykresu obrazującego ceny i zmienność danego instrumentu na przestrzeni czasu. Wstęga Bollingera składa się z średniej ruchomej oraz dwóch powiązanych ze sobą linii, które obrazują odchylenie standardowe poniżej i powyżej od wspomnianej średniej ruchomej. Jeżeli wstęga się poszerza, instrument na wykresie charakteryzuje się wysoką zmiennością. Gdy wstęga się zawęża, instrument na wykresie charakteryzuje się małą zmiennością. Gdy cena danego instrumentu znajduje się bliżej niższej linii, to uważa się, że jest on nadmiernie wyprzedany. Z drugiej strony, gdy cena instrumentu znajduje się bliżej górnej linii, to instrument uchodzi za nadmiernie wykupiony. Podczas trendu wzrostowego cena będzie się poruszać pomiędzy średnią ruchomą, a górną linią. Jeżeli cena spadnie poniżej średniej ruchomej, może to oznaczać wejście w trend spadkowy. Z kolei podczas trendu spadkowego cena będzie poruszać się pomiędzy średnią ruchomą, a niższą linią. Jeżeli cena przebije linię oznaczającą średnią ruchomą, może to oznaczać wejście w trend wzrostowy.